-Utvalgte turer fra Romsdalen, Lofoten og Troms er nå tilgjengelig. Det jobbes med turer fra flere områder.

Lokale snøskredeksperter har på oppdrag fra NVE terrengklassifisert utvalgte turer i sin region. Rutene vurderes og klassifiseres etter den tekniske modellen. Klassifiseringen skal være basert på hvilket terreng en "normal" skikjører vil bevege seg i.

Klassifiseringen skal tydeliggjøre kompleksiteten til terrenget man beveger seg i med hensyn på snøskred. Hver rute kan ha innslag av flere terrengklasser i løpet av turen, men det er den høyeste terrengklassen langs ruten som definerer terrengklassen for hele turen.

Det er i hovedsak normalruten som er vurdert. Turmål med flere alternative ruter med ulike terrengklasser blir klassifisert som ulike turer.

De klassifiserte turene er fordelt i følgende 4 terrengklasser:

Det er også markert ut viktige punkt i terrenget:

 

Farepunkt - som navnet antyder markerer disse punktene områder man skal være spesielt bevisste. Det kan f.eks. markere et område hvor skavlbrudd kan forekomme.

Vurderingspunkt - typiske steder langs ruta hvor man skal stoppe opp å vurdere forholdene. Det kan f.eks. være i overgangen til en høyere terrengklasse.

Infopunkt - annen nyttig informasjon angående turen

 

Alle turmål, ruter og viktige punkt inneholder nyttige beskrivende tekster.