Skredterreng

Løsneområder og utløpssoner for snøskred = skredterreng

Snøskred kan løsne  overalt hvor det er snø og 30 grader eller brattere.

Det utgjør ingen forskjell om du befinner deg i bratte vestlandfjell, eller rett ved siden av preparerte løyper i et alpinanlegg. Er det 30 grader eller brattere, og en viss høyde på henget, så kan skred løsne.

Vi deler vanligvis skredterreng inn i to soner, løsneområder og utløpssoner.

Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter, enten som et brudd ved flakskred, eller som punktutløsning ved løssnøskred. Det er i løsneområdet at 30-gradersregelen gjelder. (Under 30 grader bratt løsner det sjeldent snøskred)

Utløpssonen er det området hvor et snøskred stopper opp. I utløpssonen gjelder ikke 30-gradersregelen, så se opp for bratt terreng over deg. Du kan bli tatt av snøskred i utløpssonen hvis du fjernutløser skred, hvis skredet løsner naturlig og hvis andre utløser skred i løsneområdet.

Illustrasjon av et løsneområde for skred. Illustrasjon: NVE
Illustrasjon av utløpssone for skred. Illustrasjon: NVE

Om du kjenner terrenget du ferdes i blir det lettere å unngå skredterreng. Begynn gjerne med å studere turplaner i kartet, sjekk brattheten, og planlegg turen utenfor skredterreng.

Følg opp planleggingen i kart med visuelle observasjoner når du beveger deg ut. Mål helningsgraden på alt av terreng du skal ta deg gjennom. Etter hvert som du har målt bratthet på mange heng, begynner du å kjenne igjen 30 grader bratt på øyemål.

Dess mer du får sett av terrenget, dess bedre rustet står du til å unngå skredterreng. Om sikten er dårlig, eller du kjører skiheis, snøskuter eller annet til topps går du glipp av verdifull terrenginformasjon, og sannsynligheten for at du ufrivilig tar deg inn i skredterreng øker.

Dette er viktig å ha i bakhodet for deg som driver mye med heisbasert skikjøring utenfor preparterte skiløyper. Du kan være like skredutsatt som om du var på topptur i bratte fjell.

Hva får du egentlig med deg av skredterreng på vei opp? Foto: L. A. Robert

Den viktigste du kan gjøre for å unngå skredfarlig terreng er å gjenkjenne skredterreng.

Dersom du ikke kan gjenkjenne skredterreng bør holde deg på flatmark. Du må være 100% sikkert på at du kan gjennkjenne skredterreng for å kunne holde god avstand!

Heldigvis er det ganske enkelt å gjenkjenne skredterreng. Så lenge du er i stand til å vurdere bratthet, ute i naturen og i kartet, kan du gjenkjenne skredterreng.

Skredterreng = løsneområder og utløpssoner for skred

Du kan gjenkjenne løsneområder for skred.

Du kan gjenkjenne utløpssoner for skred.

Du vet hva terrengfeller er, og kan unngå disse.

Du vet hvordan du kan beregne trygg avstand til skredterreng.

Illustrasjon av skredterreng. Løsneområder i rødt, utløpssone i gult og trygg sone i grønt, basert på helningsgrad i fjellsiden. Illustrasjon: NVE

Det er fullt mulig å få en flott nedkjøring uten å bevege deg inn i skredterreng.

Ikke la ønsket om den tøffeste nedkjøringen styre deg, velg det tryggere alternativet dersom du er usikker på snøskredfaren.

Et godt eksempel på skredterreng, med to utløste skred og en bekkedal som terrengfelle nederst i bildet. Foto: Ragnar Ekker