For å undersøke stabiliteten av tørr snø er det flere stabilitetstester som kan utføres.

Måten de utføres på må være riktig, og du må kunne tolke og forstå det du ser når du gjennomfører testene.

For de fleste vil det være bedre å øve på å kunne gjenkjenne skredterreng og faretegnene.

Vi har her valgt å presentere en type stabilitetstest, men det finnes flere.

De andre kan du lese om i feltboka vår. (PDF)

Utvidet kompresjonstest (ECT eller Extended Column Test)

Testen gir informasjon om initiering og forplantning av brudd i den øvre delen av snødekket.