Faregrad og terrengvurdering

Jo høyere faregraden er, desto mer av terrenget rundt deg må du ta med i skredfarevurderingen din.

Dersom du ikke er i stand til å gjenkjenne skredterreng bør holde deg på flatmark. Du må være 100% sikkert på at du kan gjennkjenne skredterreng for å kunne holde god avstand!

Hva er varslet skredfaregrad, og hvor er det mest utsatte terrenget for varslet skredproblem?

Disse to tingene må du kunne svare på for å vite hvor mye av terrenget rundt deg du må ta med i skredfarevurderingen din.

Er skredproblemet gitt i varselet fokksnø i nordlig himmelretning? Og der hvor du ferdes er det ikke tegn til fokksnø? Da vil skredfaresituasjonen og sannsynligheten for snøskred være en annen enn hva skredvarselet forteller deg.

Let aktivt etter skredproblemene som er gitt i skredvarselet, bruk tabellen "typiske kjennetegn ved faregradene", juster skredfaregraden, og tilpass din ferdsel og atferd deretter.  

Illustrasjonene under er KUN pekepinner på andel av terrenget som burde vurderes ved de ulike skredfaregradene. 


 - Ved faregrad 1- liten er snødekket generelt stabilt.

Du må vurdere området ved sporet ditt.

 - Ved faregrad 2- moderat vurderer vi terrenget  20-40 meter rundt sporet vårt - lokalt ustabile forhold!

Terrengomfang som må vurderes ved faregrad 2-moderat
 • Store naturlige utløste skred forventes ikke, men enkelte heng er utsatt, samt at små naturlig snøskred kan forekomme.

 • Nødvendig med gjennomtenkt rutevalg, spesielt i utsatte heng brattere enn 35 grader

 - Ved faregrad 3- betydelig vurderer vi hele henget og utløpsområder- generelt ustabile forhold!

Terrengomfang som må vurderes ved faregrad 3 -betydelig
 • Fjernutløsning av skred er mulig.

 • Naturlig utløste skred er mulig, også enkelte store snøskred med lang rekkevidde.
    
 • Erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig.

 • Gjennomtenkte rutevalg er nødvendig for trygg ferdsel.

 • Vis høy aktsomhet ved ferdsel i bratt terreng (terreng brattere enn 30°).

 - Ved faregrad 4- stor vurderer vi store avstander til skredterreng - omfattende ustabile forhold!

Terrengomfang som må vurderes ved faregrad 4 -stor
 • Veldig farlige skredforhold. Mye kunnskap kreves for å kunne ferdes trygt ved faregrad 4 da store områder vil være skredutsatt.

 • Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen naturlige utløste skred.
   
 • Fjernutløsninger av skred er sannsynlig.

 • Hold deg unna bratt terreng (terreng brattere enn 30°) og i god klaring for utløpssoner.

 • Selv ferdsel i moderat bratt terreng slakere enn 30 grader er forbundet med stor fare og krever god terrengforståelse

 - Ved faregrad 5- meget stor må du vurdere svært store avstander til skredterreng.

All ferdsel frarådes!