Utgraving av skredtatte

Utgraving av en eller flere skredtatte personer er den mest tidkrevende fasen av kameratredningen, og den absolutt tyngste.

Snøen du graver i kan være hard som betong, og du har ikke råd til å gå tom for krefter før alle er gravd frem.

Konkrete råd for hvordan man organiserer utgravingen.

Ligger den skredtatte grunnere enn en meter under snøen så kan du grave deg rett ned.

Dersom den skredtatte ligger dypere enn en meter, skal du begynne utgravingen nedenfor punktet hvor du fikk treff med søkestanga. Start utgravingen omtrent 1,5 ganger dybden til den skredtatte. Da reduserer du faren for at en eventuell luftlomme rundt den som er begravd kollapser.

  • Det er lettere å grave innover enn nedover.

  • Flytt snøen kun en gang dersom det er mulig. Da sparer du krefter.

  • Skyv på snøen, ikke løft den.

Begynn med å flytte snø ut til sidene. Når sideveggene blir for høye, kan du begynne å skuffe snø nedover.

Åpningen din bør bør tilsvare omtrent to armlenger om du graver alene, større om dere er to eller flere. Du vet tross alt ikke hvilken kroppsdel du traff, og hvilken orientering den skredtatte har.

Roter på hvem som står øverst og graver da dette ofte er den tyngste jobben.

Antallet personer som er tilgjengelig for graving styrer hvordan man mest effektivt organiserer gravingen.

Ønsker du å lese mer om det praktiske rundt utgraving av skredtatte, anbefaler vi THE ABC’s (and D) OF DIGGING av Bruce Edgerly. (PDF)

Illustrasjonsbilde av 5 personer som graver ut en skredtatt person. Personene på bildet står oppstilt for mest effektiv fjerning av snø når det er fem personer som kan grave. Ikke la deg lure av smilet, dette er tungt, men heldigvis kun øvelse denne gangen. Foto: Ragnar Ekker
ersom den skredtatte ligger dypere enn en meter, skal du begynne utgravingen nedenfor punktet hvor du fikk treff med søkestanga. Start utgravingen omtrent 1,5 ganger dybden til den skredtatte.