Skredkortet, kombinert med snøskredvarslene, kan hjelpe deg og ditt turfølge til å gode vurderinger når dere planlegger tur, og underveis på tur.

Kortet kan brukes hjemme i Norge eller på ferie i utlandet. Det er ikke stedsbegrenset til Norge.

Et skredkort vil ta deg og dine turkompiser gjennom livsviktige momenter dere bør gjennomgå 

1) når dere planlegger tur,

2) når dere starter på turen og beveger dere oppover/bortover og

3) når dere vurderer om drømmehenget skal kjøres eller ikke.

Skredkortet er ment som et viktig planleggingsverktøy og huskeliste før tur, og underveis. Skredkortet inneholder også viktig informasjon om skredfareskalaen, samt en liste over tiltak som alltid burde gjennomføres når man ferdes i skredterreng.

 

Side 1 - Turplanlegging hjemme/før tur:

 • Sjekk skredvarselet - hva er varslet faregrad, hva er gitt som skredproblem og hvor i terrenget er problemet mest fremtredende? 
 • Hvordan er værmeldinga? Er det fare for at sikten vil bli for dårlig slik at vi ikke finner ønsket (trygg) rute opp eller ned?
 • Turplanlegging er viktig! Se gjennom turen på kartet, og bruk gjerne tilgjengelige guidebøker (de kan gi deg hint om terrengformasjoner du ikker ser på kartet, samt lokalkunnskap om turen)
 • Er det noen punkter på turen som er kritiske - er det visse punkter på turen der vi må vurdere om det er trygt å gå videre? Her tar vi særlig stilling til informasjon gitt rundt skredproblemet/ene.
 • KONTROLLSPØRSMÅL: Passer denne turen for meg og min turgruppe - under de varslede forholdene - i dette terrenget?
Side en på skredkortet. Illustrasjon: NVE

 

Side to - Faregraden

Denne siden gir deg ren informasjon om faregraden.

Det er viktig å forstå hva de ulike faregradene betyr.

Hva vil den meldte faregraden ha å si for deg som er fjellskiløper, eller for deg som skal på topptur og ønsker å kjøre brattere terreng?

Vil skredene kunne nå bunnen av henget eller krysse dalen?

Side to på skredkortet. Illustrasjon: NVE

 

Side 3 - Områdevurdering underveis - lar turen seg gjennomføre?

 • Gir naturen oss faretegn som tilser at skredfaresituasjonen burde justeres opp? Ser vi ferske skred fra bilvinduet eller fra parkeringsplassenr? 
 • Hvordan vurderer vi de kritiske punktene? Tilsier forholdene at vi kan gå videre? Hvis så, hvilke argumenter har vi som støtter en videre gjennomføring av turen?
 • Kontrollspørsmål: Lar turen seg gjennomføre? Er alle enige om turen? Hvis ikke, følg alterntiv rute eller snu!

Side 3 - Enkelthengvurdering underveis - lar henget seg gå opp / kjøre / gå under?

 • Gir naturen oss faretegn som tilser at faregraden burde justeres opp? Eller er situasjonen slik at faregraden kan justeres ned? Viser det seg at det har samlet seg mindre vindtransportert snø i henget enn hva vi fryktet? Tilsier forholdene at vi kan gå opp / kjøre ned dette henget?
 • Klarer alle å ferdes disiplinerte slik at vi kan minimere eksponeringstiden ved å f. eks kjøre ned henget én og én og gangen?
 • Kontrollspørsmål: Lar det seg gjøre å gå opp, kjøre, krysse eller gå under henget? Er alle enige? Hvis ikke, følg alternativ rute eller snu
Side tre på skredkortet. Illustrasjon: NVE

 

Side 4 - huskeliste

 • Standardtiltak - en liste over tiltak du og din turgruppe alltid burde gjennomføre. Dette for å minimiere sannsynligheten for å bli tatt i snøskred, samt konsekvensen av å bli tatt.
 • Siden har også en helningsmåler, både for 1:50 000 kart og for enkeltheng ute på tur. 
  (les mer om bratthetsmåling her)
Side fire på skredkortet. Illustrasjon: NVE

Skredkortet kan bestilles gratis hos NVE ved å sende en e-post til biblioteket@nve.no.