Gode ferdelsrutiner

Gode ferdselsrutiner er tiltak du alltid skal gjøre for å redusere sannsynlighet og konsekvens av å bli tatt av skred

Ved turstart

Gruppesjekk. Funger sender/mottager.

Har alle spade og søkestang?

Er alle enige om turen?

Unngå skredproblemene

  • Vær oppmerksom på faretegn og typisk skredvær

    • Ferske skred
    • Kraftig vind, stort snøfall, rask temperaturøkning
    • Drønn eller skytende sprekker i snøen
    • Fersk vindtransportert snø

  • Stemmer skredforholdene med varslet? Gjør alltid gjennomtenkte veivalg

    • Forholdene kan endre seg raskt og varslet er ingen fasit – vurder alltid underveis
    • Spør deg "hvorfor kan jeg ferdes her?" og "klarer vi å håndtere det aktuelle skredproblemet?"

 

Sjekk stabiliteten i snøen så ofte du kan i trygt terreng. Foto: Ragnar Ekker

Unngå skade

  • Bruk gunstige terrengformer og unngå skredutsatt terreng i mest mulig grad.

  • Hold god avstand mellom hverandre i gruppa. Kryss spesielt skredutsatte områder en og en.

  • Stopp og vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred, og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.

  • Hold løpende kontakt med hverandre underveis. Si i fra til gruppa med en gang du blir oppmerksom på alarmtegn eller at forholdene er annerledes enn planlagt.

  • Er alle i gruppen komfortable med turen? Diskuteres alle valg og bekymringer?

  • Vær obs på grupper over og under deg, og veier og bygninger under deg. Spør deg selv; «vil jeg kunne løse ut et skred på de/det under meg?»

  • Ikke gå inn i områder som er avsperret eller med ferdselforbud
Gå med avstand i bratt terreng. Foto: Josten Aasen
Prøv å løse ut mikroskred i små terrengformasjoner for å vurdere snøstabiliteten. Foto: Ragnar Ekker

Skredkortet vårt inneholder masse gode tips og råd for hvordan du planlegger og gjennomfører en trygg tur.

Skredkortet. Ny versjon i 2019