Bruk av varselet til tur

Varselet kan hjelpe deg til å ta gode avgjørelser både i planleggingen og underveis

Still dere spørsmålet:

"Hvilken tur er fornuftig for denne gruppen under disse forholdene?"

Både gruppestørrelse og vær/snøforhold bør påvirke hvilket terreng dere velger. Jo større gruppe og/eller jo mer krevende forhold, desto snillere terreng bør dere velge.

Bruk skredproblemene aktivt for å ta avgjørelser både når dere planlegger turen, og underveis. Dette krever ganske mye av deg, selv med mye kunnskap er det vanskelig å vurdere hvilke fjellsider/heng skredproblemene kan være til stede.

 

Vil du unngå skredstress?

Er dere en stor gruppe (flere enn 6)?

Har dere lite kunnskap om skred?

Husk at det alltid er mulig å velge snillere terreng og likevel få en fin skidag. Unngå terreng som er brattere enn 30 grader og hold god avstand til fjellsider hvor skred kan løsne.

Skredkortet vårt inneholder masse gode tips og råd for hvordan du planlegger og gjennomfører en trygg tur.

Skredkortet gir deg hjelp til å planlegge og gjennomføre tur.