Før du setter i gang

Når du registrerer informasjon via web er du nødt til å lage deg en bruker først.

Via app kan du legge inn informasjon uten å være innlogget, men vi vil likevel anbefale at du også her er innlogget, da har du anledning til å redigere innsendt informasjon i ettertid. Hvis du er innlogget har du også mulighet til å slette egne innsendte observasjoner.

Opprette ny bruker

Du oppretter ny bruker ved å klikke på «registrer deg» på regobs.no, deretter fyller du inn kallenavn, som er det navnet som vil vise ved dine observasjoner på regobs.no.

Du står fritt til å velge kallenavn, men vi oppfordrer brukere som representerer en eller annen organisasjon om å vise det på denne måten: navn@organisasjon. For eksempel jostein@nve