Del informasjon

Ved å trykke på "hjelp" i app eller på ? i regobs web får du fram korte hjelpetekstar som kan vere til nytte når du skal registrere observasjonar.

Viss du har spørsmål om korleis du skal bruke regobs eller korleis du skal tolke det det ser i snøen kan du spørje på Facebook: RegObs faggruppe