Snøskredvarsler og nye farevarsler på yr.no

Publisert:

NRK har innført nye farevarsler med farge på Yr og TV. Snøskredvarslene er med i ordningen sammen med de andre naturfarene på varsom.no.

 

Slik ser farevarsel for snøskredfaregrad 2-moderat ut på yr.no desktopversjon

 

Når mange ulike faregrad- og aktsomhetsskalaer skal inn i ett system er det noen tilpasninger som må til. Alle varslene presenteres i et klikkbart banner med kort forklaring på farenivå og en anbefaling. For å lese hele det aktuelle varselet kan man klikke seg videre inn på Varsom.

NVE er medlem av den europeiske foreningen for snøskredvarsling, EAWS (www.avalanches.org) og benytter den internasjonale standarden for snøskredvarsler. Siden snøskredfareskalaen er en femdelt skala og farevarslene på yr kun har tre nivåer må det gjøres noen kompromisser. Vi har valgt å gå for at fargene stemmer overens, det vil si at faregrad 3-betydelig har oransje farge både på Yr og Varsom, osv. Både faregrad 4-stor og 5-meget stor snøskredfare får rød farge.

Adjektivene som beskriver farenivåene stemmer dessverre ikke like godt med navnene på de ulike gradene av snøskredfaren slik det er nå. Dette er vi og yr.no klar over og det har blitt diskutert, men status nå er at dette skal evalueres til våren når farevarslene er testet en stund. Men overskriften i varslet følger alltid standard navngivning: liten, moderat, betydelig, stor og meget stor snøskredfare.

Faregrad 2 og 3 vises kun i fjellterreng

For faregrad 2-moderat og 3-betydelig hvor man som oftest selv må oppsøke skredterreng for å være utsatt, er det lagt inn en høydebegrensning som gjør snøskredvarselet kun kommer opp over en viss høyde. Det betyr at du bør søke på det fjellet du skal på, ikke byen/tettstedet i nærheten. I lavlandet kommer ikke snøskredvarselet opp med mindre farenivået er på rødt nivå (faregrad 4 og 5).

Søker du på fjelltoppen Kirketaket vises varslet snøskredfaregrad, men søker du på nærmeste by Åndalsnes som ligger ved fjorden, kommer det ikke opp. Slik ser det ut på mobilskjerm/app. 

  

 

Faregrad 1 vises ikke

Varsler med faregrad 1-liten vises ikke på Yr. Men det gjør de på Varsom. Husk at 1 ikke er 0!

Oppsummering

Snøskredvarslingen har ikke gjort noen endringer i varslingen og skredvarslene vises som før på Varsom. Her får du også det fulle varslet med all informasjon vi har i varslet.

NRK viser faregrad 4 og 5 som rødt farenivå på Yr og NRK. I tillegg viser Yr faregrad 2 og 3 når du slår opp på et sted på appen og mobilsiden til Yr). De bruker sine egne symboler, men fargene er de samme. Varslene kommer fra NVE.

Husk at varslene er regionale varsler. Dermed gjelder ikke nødvendigvis varslet for det enkelte stedet du er inne på på Yr!

Mer info: Her finner du en forklaring på farevarslene på yr.no

 

Til slutt

Her finner du faregradskalaen for snøskred. Den forklarer alle fem faregraden som vises.