Satellittradar og flere værstasjoner vil gi bedre snøskredvarsler

Publisert:

Den 1. desember starter Snøskredvarslingen i Norge med sine daglige varsler, og denne sesongen vil nye teknologiske løsninger gi et mer nøyaktig varsel for brukerne.

Foto: Jan Arild Hansen

Snøskredvarslingen på varsom.no har som overordnet mål å unngå at liv og verdier går tapt som følge av snøskred. Foran årets vintersesong er det gjort flere grep som i sum vil gi bedre data for utarbeidelse av varselet.

- Det betyr at brukerne vil få et bedre verktøy for å håndtere snøskredfare – det være seg turfolk i fjellet, kommuner med ansvar for snøskuterløyper eller for overvåkning av veinettet, forteller seksjonsleder Rune Engeset i NVE.

Satellittdata og værstasjoner

Denne vinteren vil Snøskredvarslingen blant annet bruke data fra radarsatellitter for deteksjon av snøskred. NORUT har sammen med NVE og Statens vegvesen laget en metode for å overvåke hvor det går snøskred med data fra Sentinel-1 satellittene. Dette tas nå inn i Snøskredvarslingen med bistand fra Norsk romsenter.

I tillegg vil datagrunnlaget som varselet baserer seg på bli mer nøyaktig etter etableringen av ti nye værstasjoner, mer effektiv produksjon av værprognosene, samt oppdateringer på karttjenesten xGeo med mulighet for å hente ut tretimersdata for nedbør og temperatur.

- Men fortsatt er vi avhengige av gode observasjoner ute i felt, hvor Snøskredvarslingen har rundt 100 faste observatører ute i fjellet, forteller Engeset.

Skredturne

For gode observasjoner fra folk ute i fjellet kan ikke Engeset få nok av, og i vinter har Snøskredvarslingen lagt opp til en turné hvor de sammen med frivillige organisasjoner, studentgrupper og friluftmagasinet Fri Flyt gjennomfører skredkvelder. Målet er nå brukerne direkte med informasjon om varsom.no, og ikke minst få flere frivillige til å bidra med observasjoner på registreringstjenesten regObs.

- Vi ønsker at flere bruker regObs for å registrere skredaktivitet og typiske faretegn på skredfare slik at vi får inn mest mulig data, som igjen er med på å gi et bedre skredvarsel, påpeker Engeset.

Skredkvelder er planlagt rundt om i hele landet, og turnélisten er lagt ut på Snøskredvarslingen sin Facebookside.

Internasjonal standard

Selve varselet på Varsom.no vil også foran denne vinteren få en ny og forbedret visning tilpasset internasjonal standarder. Blant annet vil skredproblemer presenteres gjennom nye ikoner og fjellværet vil bli presentert gjennom en mer oversiktlig tabell, til forandring fra tidligere tekstvarsel. Også den tekstlige snødekkehistorikken vil få en ny og mer brukervennlig struktur.

- Vi ønsker å gjøre varselet mer brukervennlig, samtidig som vi får ut all informasjon som er viktig for at brukerne kan ta gode avgjørelser og gjøre gode handlinger før og underveis på tur i fjellet, sier Engeset.

NVE har ansvar for skredvarslingen, som er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR