Rapport om forholdene på Svalbard

Publisert:

Vår observatør i Nordenskiöldland på Svalbard har laget en fin statusrapport om forholdene der. Nedføyket overflaterim er et vedvarende svakt lag som ligger i noen heng. 

 

Full observasjon: https://www.regobs.no/Registration/189854

Varsel for Nordenskiöldland: http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Nordenski%C3%B6ld%20Land/