Nytt fra EAWS, den europeiske foreningen for snøskredvarsling

Publisert:

NVE deltok på generalforsamlingen i EAWS utenfor München 12-14 juni. Her var 29 snøskredvarslingstjenester fra 16 land samlet for å vedta nye standarder og prioritere hva som bør forbedres de neste to årene.

www.avalanches.org - her finner du EAWS og oversikt over medlemmenes snøskredvarsel

Karsten Müller, Solveig Kosberg, Markus Landrø og Rune Engeset fra NVE har de siste to årene bidratt i tre arbeidsgrupper, for å legge grunnlaget for nye standarder og bedre praksis. Rune Engeset ble valgt til nye leder for EAWS fram til neste generalforsamling, som arrangeres i Norge i 2019. Informasjon om EAWS og møtet ligger på http://www.avalanches.org.

EAWS vedtok:

  • Å formalisere foreningen gjennom en felles avtale (MoU), som 29 organisasjoner undertegnet og dermed er medlem. I Norge er NVE regulær medlem, mens NGI har observatørstatus.
  • Det innføres fem standard skredproblemer, som skal innarbeides i alle varslene fra neste sesong: Nysnø, fokksnø, våtsnø, vedvarende svakt lag og glideskred. Snøskredvarslingen i Norge bruker allerede skredproblemer som passer med dette: Nysnøflak og løs nysnø er underkategorier av nysnø, vedvarende svakt lag og dypt vedvarende svakt lag er underkategorier av vedvarende svakt lag, og våte flakskred og løse våtsnøskred er underkategorier av våtsnø.
  • Det innføres en ny EAWS matrise. Denne erstatter den Bayerske matrisen, som har vært et støtteverktøy for å fastsette faregrad i mange år. Endringen er at skredstørrelse nå kan brukes for å fastsette riktig faregrad også for menneske-utløste skred.
  • Skredstørrelsene endre navn: 1 skal nå beskrives som lite/små, 2 som middels, 3 som stor, 4 som meget stor, og 5 som ekstrem. Endringen innføres først høsten 2018, da mange land trenger tid for å innføre dette.
  • Les mer her.

Neste generalforsamling legges til Norge i 2019. Rune Engeset ble valgt som ny leder for EAWS og Thomas Stucki fra SLF som koordinator. Tre nye arbeidsgrupper ble etablert for kommende toårsperiode:

  • Definere de viktigste begrepene i skredfareskalaen og EAWS matrisen, samt vurdere hvilke svakheter som finnes i dagens matrise og skredfareskala. Arbeidet vi utføres sammen med fagpersoner fra USA og Canada. Arbeidsgruppen ledes av Karsten Müller (NO).
  • Gjennomgå metoder for modellering, observasjoner og utdanning for varsling, samt vurdere hvordan dette gjøres best. Arbeidsgruppen ledes av Samuel Morin (FR).
  • Gjennomgå metoder for lokalvarsling og vurdere hvordan dette gjøres best. Arbeidsgruppen ledes av Arnold Studeregger (AT), og Christian Jaedicke (NGI) deltar.

Informasjon om EAWS og møtet ligger på http://www.avalanches.org.