Fokksnø som skredproblem? Her er rådene du bør følge

Publisert:

Nå har det endelig blitt skikkelig vinter i det meste av landet. Når uværet legger seg og skredfaren avtar er det lett å bli litt ivrig. Mange steder vil det være fin og trygg snø, andre steder kan en skiløper lett løse ut skred.

Fokksnø er det vanligste skredproblemet. Lær å håndtere det!

 
De fleste steder er det Fokksnø som er det dominerende skredproblemet nå, her er rådene du bør følge:

  • Vær forsiktig i terreng som er brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
  • Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Husk at lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg.
  • Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng.

Særlig hvis det er dårlig sikt kan det være krevende å gjøre gode vegvalg, ta med det i beregningen. Ofte er det best snø og best sikt i skogen. Gå heller flere runder!

Denne videoen forklarer hva som skjer med snøen.

NB, husk at det ofte er flere skredproblemer på en gang, les og følg rådene til alle aktuelle skredproblemer.

God tur!