Er skredfare farlig hvis du ikke er eksponert eller sårbar?

Publisert:

Selv om det er høy skredfare, kan du unngå risiko ved å la vær å eksponere deg for faren.

Så lenge man kan gjenkjenne og holde seg unna snøskredterreng er man trygg for snøskred, uavhengig av skredfaregrad. Foto: Jostein Aasen

 

Vi har de siste dagene varslet 4-stor snøskredfare i Nord-Norge. Vi har til og med varslet 5-meget stor snøskredfare i Helgeland. I andre deler av landet har vi har faregrad 3-betydelig og 2-moderat. Skredfaren beskriver høyeste fare over et geografisk område på minst 10 km x 10 km og over en tidsperiode, normalt et døgn. Men hva har skredfaregraden å si for deg?

Hva er skredfare?

Skredfaren skyldes i hovedsak trusler som våte flakskred og løssnøskred, tørre flakskred og løssnøskred, og sørpeskred.

- Vi beskriver disse truslene som skredproblem i varslene på Varsom.no.

I varslene forklares hvordan du kan oppdage, håndtere og unngå truslene. Det forklares også hva slags trusler som er varslet og hvor i regionene de er mest sannsynlig. Derfor er det viktig å lese skredproblemene i varslet.

Dette er viktig å ta hensyn til både for deg som er på tur og deg som har et beredskapsansvar. Og for deg som ønsker å forstå hva skredfare er og om det er noe du trenger å ta hensyn til eller ikke.

Er skredfare farlig hvis du ikke er eksponert eller sårbar?

- Svaret er nei. Snøskredfaren er et utrykk for sannsynligheten for at skred løsner og hvor store de blir. Hvis du ikke utsetter deg for trusselen (dvs. skredproblemet), så er du ikke i fare.

Å unngå eller redusere egen eksponering er en effektiv måte å redusere egen risiko og dermed mulighetene død og skade. For mange er skredfare ikke farlig fordi de hverken bor i eller ferdes i terreng som er skredutsatt.

Her er noen eksempler:

På tur: La oss si at skredfaren er betydelig eller stor i fjellområdet du er på tur i. Du er sikker på at det ikke er skredterreng der du er, dvs holder veldig god avstand fra utløpsområder og løsneområder for skred. Da er du ikke eksponert for skredfaren og turen er derfor ikke farlig for deg. Det er skredfare i området men du er ikke eksponert og dermed trygg. Om hva som er skredterreng og hvordan du kan gjenkjenne dette kan du lese på snøskredskolen.

På veg: La oss si skredfaren er stor i kommunen du kjører gjennom eller bor i. Men, vegene du kjører på er ikke sårbare for trusselen – skredproblemet – den dagen du er ute på veien. Da er du ikke i fare, det er ikke farlig, selv om det kan være stor skredfare i kommunen. Noen veier er kun sårbare for svært store skred, noe kun for skred fra vest, noen fra andre retninger, eller skred som starter i en viss høyde.

Om varslene på Varsom.no
Et varsel er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid dine egne vurderinger lokalt. Varslene er basert på tilgjengelige observasjoner og meteorologiske prognoser og gjelder på regionalt nivå. Forholdene kan være komplekse og avvike fra det som er varslet. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.