Isvarslingen er i gang

Publisert:

Landsoversikt torsdag 13. oktober 2016. Isleggingen er i gang på svært små vann over ca 900 moh etter noen kalde og klare dager, noe lavere i Troms og Finnmark.

Fra Trøndelag og nordover er det islegging på svært små skjermete vann helt ned til ca 100-200 moh. I høyden er også små vann under islegging. Noen vann er såvidt farbare, men det meste er ennå utrygt. På Vestlandet og på Østlandet må man over tregrensen før det er noe særlig is å finne.Mot slutten av neste uke får vi en noe kaldere værtype med temperaturer under null i indre og høyere strøk, noe som er gunstig for videre islegging og istilvekst.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Og ikke glem at du kan lære mer om is på ISSKOLEN.

Husk sikkerhetsutstyr!

Se de regionale isvarslene her.