Isen i Romjula 2016

Publisert:

Fra Rogaland til Troms har mildvær og regn svekket isen i lavlandet der det strømmer vann under isen. På Vestlandet er det lite is igjen under 500 meter over havet, mens det fra Trøndelag og nordover fortsatt ligger is til havsnivå.

På Østlandet er det nå svært gode skøyteforhold på små vann i høydene 100-300 meter over havet med 10-30 cm is. Høyere opp er det snø på isen, og lavere ned er den dessverre for tynn, særlig nær ytre Oslofjord. Men alle steder med strøm under isen er farlige, også på disse skøytbare vannene.

I fjellet er små vann stort sett farbare i hele landet, mens de største og dypeste til dels er isfrie.

 I Romjula ventes mildt vær i hele landet, og fra Vest-Agder til Troms ventes det også en god del regn i lavlandet som gir økt vannføring.

«Isen tåler en god del mildvær der det ikke strømmer vann under isen. Vi venter derfor at isforholdene ikke endres så mye på Østlandet, i hvert fall litt vekk fra Oslofjorden» sier Ånund Kvambekk som er Isvarsler ved NVE. «Men strøm under isen er årsak til mange ulykker, så i lavlandet i resten av landet må man være svært påpasselige i Romjula. Isen smelter nedenifra, og det kan være umulig å se på overflaten. Hold derfor ekstra god avstand til innløp, utløp og trange sund i mildvær», fortsetter han. «Isen svekkes også langs land når vannføringen øker».

Skillelinjer
Mange steder i lavlandet har isen forsvunnet helt på deler av vannet. Ved ny kulde islegges disse områdene på nytt, mens isen som lå igjen på det samme vannet vokser. Det blir da livsviktig å kunne se en slik overgang fra tykk til kanskje for tynn is.

«Skillelinjer mellom ny og gammel is sees enten som en fargeforskjell, endring i mengde rim/snø på isen, eller ved små forhøyninger i isen ved skillelinjen» sier Kvambekk. «Mål alltid isen på nytt ved slike skillelinjer».

Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på varsom.no/isvarsling

Ferdselsråd
På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann.

”Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning, og flere ifølge, kan man strekke grensen nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig” står det på Isskolen.

Iskart.no som planleggingsverktøy og regObs.no for å dele informasjon.

regObs er en app som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. ”Denne informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler og den kan brukes av andre som skal planlegge tur” sier Kvambekk. Informasjonen kan du se på kartet iskart.no. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs i hele Norge, og det er avmerket med rødt hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.


Ånund Kvambekk, tlf: 996 09 036
Kjetil Melvold, tlf:  905 59 474