Ustabile luftmasser gjør det utfordrende å varsle fare for flom og jordskred

Publisert:

Den siste tiden har det vært ustabile luftmasser over store deler av landet. Dette ventes også i tiden fremover. Denne værtypen kan føre med seg kraftige regnbyger som igjen kan føre til flom og skred der de treffer. Usikkerheten i når og hvor bygene treffer gjør det utfordrende å varsle fare for flom og jordskred.

Kraftige regnbyger har ført til oversvømmelser flere steder i landet den siste tiden, og Varslingstjenestene i NVE følger situasjonen tett fremover. Foto: NVE

 

De fleste ønsker seg fint vær og strålende sol nå om sommeren. I steden har mange fått bygenedbør og opplevd bekker og elver som har tatt nye løp, vann i kjellere eller små jord- og flomskred.

Meteorologisk institutt (MET) varsler vær og de sier at:

«en byge er et komplisert værsystem som kan utvikle seg raskt for så å gi fra seg intens nedbør lokalt. Sommeren er høysesong for kraftige byger, og byger er noe av det vanskeligste å varsle. (...) En typisk bygesky dannes og oppløses i løpet av cirka 1 time, men avløses ofte av neste byge slik at nedbøren i lengre perioder kan fortone seg nesten sammenhengende

 -  For oss som skal varsle om flom- og jordskredfare betyr det at vi kan vite at det er stor sannsynlighet for byger en dag, men at vi ikke vet hvilke steder som skal få dem, sier flomvarsler Elise Trondsen. I tillegg er jo bygene ofte veldig lokale, mens varslene våre er regionale. (Les mer om varslingen på  http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/om-flomvarslingen-og-jordskredvarslingen/)

Kraftige regnskyll er ikke uvanlig om sommeren

Når det ventes kraftig bygenedbør innenfor et område (bestående stort sett av et eller flere fylker) varsles det av MET og NVE i samarbeid, i form av OBS-varsel. OBS-varselet publiseres både på yr.no og varsom.no og informerer om at det er fare for lokale oversvømmelser, vann på avveie og økt skredfare. Dette ble gjort i forrige uke da for eksempel Utvik plutselig ble rammet av flom.

 - At vi får sånne kraftige regnskyll som det i Utvik i løpet av sommeren er ikke helt uvanlig, sier flomvarsler Trondsen. – Det skjer ett eller annet sted nesten hver sommer. I august 2016 var det Asker, Bærum og Oslo som ble truffet, andre år har Kvam i Gudbrandsdalen, Holtålen i Trøndelag, Dokka, Notodden plutselig flommet over. 

Stor usikkerhet i hvor bygene treffer

NVE etterstreber til enhver tid å varsle fare for flom og jordskred, korrekt og i tide. Varslene publiseres på varsom.no og gjelder for flere dager frem i tid.  Likefullt, noe vær oppstår mer eller mindre akutt og svært lokalt. Særlig slik som nå, hvor det er ustabile luftmasser som preger landet, kan kraftige regnbyger oppstå og føre til plutselig flom og vann på avveie.

- Vi følger værutviklingen tett og er i god dialog med meteorologene, sier jordskredvarsler Mads-Peter Dahl. – Men om det et eller annet sted vil komme en ekstra kraftig regnbyge er vanskelig å forutse, og ikke minst er det vanskelig å vite akkurat hvor denne bygen vil treffe.

- I grunnen er usikkerheten i akkurat hvor den enkelte bygen vil treffer ofte så stor, at om vi prøver å varsle flom eller skred ender vi med å sende gule og oransje varsler for et stort område som kanskje inkluderer hele Sør-Norge og Trøndelag legger Trondsen til, - og de aller fleste vil jo da oppleve å få et varsel i fanget som bare er falsk alarm.

Varslingsportalen varsom.no oppdateres to ganger i døgnet. I slike situasjoner som er beskrevet over er det som regel ikke grunnlag for å utstede regionale flom- eller jordskredvarsler, og varslingsnivået i varsom er dermed ikke hevet over laveste nivå som er grønt. Slike situasjoner varsles imidlertid i form av OBS-varsel, utarbeidet i samarbeid mellom MET og NVE, og publisert både på yr.no og varsom.no. De som abonnerer på varsler fra NVE, inkludert oppdatert/ekstra informasjon, vil motta slike OBS-varsler.

Se hvordan du kan abonnere på varsel fra NVE her: https://abonner.varsom.no/