Uke 49 – en uke med flom- og jordskredfare på Nord-Vestlandet og Trøndelag

Publisert:

Mildvær og mye regn har satt sitt preg på Nord-Vestlandet og Trøndelag den siste uken.

En første episode med mye regn kombinert med stor snøsmelting førte til flere stengte veier og jernbanestrekninger natt til mandag 5.12 i Møre og Romsdal og Trøndelag. NVE varslet igjen økt fare for flom og jordskred fra onsdag, denne gangen for en stor del av Vestlandet fra Hordaland til Møre og Romsdal. Jordskredvarslet inkluderte også store deler av Trøndelag pga. svært høy vannmetning i bakken.

Flom- og jordskredvarslene ble forlenget til og med lørdag for deler av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Lavere temperatur lørdag førte til at nedbøren stort sett kom som snø i Trøndelag og i høyereliggende områder i Møre og Romsdal. Dette reduserte faren for flom og jordskred. Nåværende værprognoser indikerer liten fare for flom og jordskred de nærmeste dagene.

Det ble registrert flere jord- og flomskredhendelser både i Hordaland (bl.a. Ullensvang), Sogn og Fjordane (bl.a.  Jølster og Stryn), i Møre og Romsdal (bl.a. Gjemnes, Nesset, Surnadal, Rindal) og i Sør- og Nord-Trøndelag (bl.a. Hemne, Klæbu, Melhus, Meråker, Midtre-Gauldal, Rissa, Selbu, Skaun, Snillfjord, Stjørdal, Trondheim, Verdal). Det har også vært observert flomvannføring og mindre oversvømmelser noen steder. Spesielt elvene Surna og Søya i Surnadal kommune hadde stor vannføring også denne gangen, for tredje gang på mindre enn tre uker.

Også lenger vest i Møre og Romsdal har det vært relativt stor vannføring, blant annet Engsetvatn i Skodje kommune og Øren i Molde kommune.  Hendelsene førte til flere stengte veier og jernbaner, flere evakuerte hus og gårdsbruk (bl.a. Snåsa, Stjørdal) og isolerte bygder, og betydelig økonomiske tap for enkelte bedrifter.

Statkraft meldte tidlig fredag morgen at de hadde startet nedtapping av Selbusjøen i Nidelva (oppstrøms Trondheim), p¨å grunn av stort og økende tilsig. De berørte kommunene Trondheim, Klæbu og Selbu ble informert om den raske vannstandsøkningen i Selbusjøen, og om tappingen som førte til betydelig vannføringsøkning i Nidelva. Vannføringen lå på et høyt nivå fram til lørdag kveld, og var på det høyeste fredag ettermiddag, ca. 470 m3/s, noe under 10 års gjentaksintervall. Det er ikke meldt om vesentlige problemer pga. den store vannføringen.

Både Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV), med hjelp av private entreprenør, har gjort en stor innsats for å kunne åpne igjen veier og jernbaner. NVE har i hele perioden vært i kontakt med Politiet, SVV, JBV, kommuner og enkelte privatpersoner for å gi råd slik at situasjonen kunne håndteres best mulig. Det gjenstår fortsatt mye arbeid med opprydding og sikring av enkelte områder.

Deler av Trøndelag har blitt berørt av mange jordskred og utglidninger, noe som skyldes at jorda var mettet med vann. Siste liknende situasjon opplevde Trøndelag i mars 2012, da vedvarende regn kombinert med snøsmelting førte til mer enn 160 jordskredhendelser i en periode på mer enn tre uker.

Help oss å få en god oversikt over skredhendelser ved å registrere dem i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no. Kvikkleireskred utløses oftest av menneskelig aktivitet, som deponering av masser, grave- og sprengningsarbeid, men kan også utløses av langsomt erosjon i bekker/elver over tid. Det er derfor viktig også å rapportere til gjeldende kommune utglidninger og erosjon langs elver i områder med marin leire og spesielt der det er kartlagt kvikkleire.

Kartet viser registrert hendelser og faretegn i periode 04.-10. desember 2016 (kilde xgeo.no)

Kartet viser registrert hendelser og faretegn i periode 04.-10. desember 2016 (kilde xgeo.no)