Svært stor vannføring i breelver

Publisert:

Mens vannføringen i elver i store deler av landet er svært lav etter en lang periode med lite nedbør, har mange breelver rikelig med vann.

Målestasjon ved Haukåsgjelet i Jostedøla. Foto: F. Wenger

 

Høye temperaturer i juli har ført til stor bresmelting, og elver med mye bre i nedbørfeltet har fått betydelig tilsig fra smeltende snø og is. Vannføringen i mange breelver ligger på varslingsnivået for flom, og ventes å fortsatt holde et høyt nivå de nærmeste dagene.

Fjellturister og andre som ferdes nær breelver bør merke seg at vannføringen i breelvene øker eller minker gjennom døgnet i takt med smeltingen. Ofte er vannføringen størst på ettermiddagen eller kvelden. Nedbør vil også påvirke vannføringen.

Høyeste varsler i dag

Varsler fra NVE
NVE
Søn
Man
Tir

Flomvarslingen

08.00-21.00 alle dager

404 36 000 (ikke sms)

 

Jordskredvarslingen

08:00 - 21.00 alle dager

400 28 777 (ikke sms)