Stor snøsmelting og flom enkelte steder i Finnmark. Status fredag 18.05. klokken 15.00

Publisert:

Finværet til tross, snøsmeltingen i Finnmark har gått relativt rolig for seg uten å skape alt for store flommer.

Fint vær har gitt snøsmelting i Nord-Norge. Her fra Lyngen 16. mai. Foto: Patrick/regObs

Stedvis mye snø i nord og varmt vær før 17. mai førte til kraftig smelting og økte vannføringer. I tillegg kom det en del regn og kraftig vind, som bidro til økt smelting. Det har flere steder gitt vannføringer omkring gult nivå 18. mai. Litt kjøligere vær medfører at vannføringen ventes å avta noe de neste dagene, sier Erik Holmqvist ved flomvarslingstjenesten i NVE.

 

Stor snøsmelting, men ikke stor flom

Det har smeltet godt med snø de siste dagene og vannføringen har økt i alle vassdragene.

- Enkelte steder har vi hatt vannføringer på gult varslingsnivå, men de fleste elver og bekker har holdt seg innenfor det vi kaller «stor vannføring for årstiden» sier Holmqvist.

I de mindre vassdragene har vannføringen stort sett variert i takt med temperaturen og snøsmeltingen. Sent på kvelden har vi hatt stor vannføring, mens vannføringen har avtatt utover natten i takt med lavere temperatur og mindre snøsmelting.

Gult nivå i Altaelva, nær gult i Tana

I de store elvene i Finnmark som Tana og Altaelva er vannføringen 18. mai på eller nær gult nivå. Spesielt i Altaelva bidro regn 16. mai til noe større vannføringsøkning enn vi hadde ventet. Et varsel på gult nivå ville derfor vært riktig her, nå er det i seneste laget. Ferske observasjoner og satellittbilder av snøforholdene viser at det begynner å bli bart i dalførene, og antall bare flekker på fjellet øker.

- Vi kan derfor anta at vannføringen i de store elvene er omkring sitt høyeste nå sier Holmqvist. Vi har også vært i kontakt med regulanten Statkraft om Altaelva, Statkraft, som bekrefter at prognosene for Altaelva viser noe lavere vannføring de kommende dagene.   

Sørpeskred og jordskred

Som følge av snøsmeltingen og at bakken er våt etter alt smeltevannet har det vært sendt ut varsel om jordskredfare på gult nivå for hver dag den siste uken. - Vi har fått melding om at det har gått to sørpeskred i Lofoten og Troms, og to sørpeskred i Finnmark sier Tuomo Saloranta ved jordskredvarslingen i NVE. - En liten utglidning traff et hus i Nordkapp forrige fredag og i Karasjok gikk det et stort jordskred lørdag 12.mai. 

Hva med resten av mai og juni?

Litt lavere temperatur nå er gunstig for snøsmeltingen. Det er likevel fremdeles såpass mildt at det smelter litt snø og fortsetter det slik vi snøen smelte sakte, men sikkert unna.

- Det er gunstig å få smeltet vekk snøen jevnt og trutt, så slipper vi å stå igjen med mye snø i fjellet dersom det kommer mye regn, sier Holmqvist i NVEs Flomvarslingstjeneste. De neste dagene er det meldt noe regn spesielt på ytre strøk av Finnmark, men lite på Vidda. Vi på flomvarslingen og jordskredvarslingen vil følge situasjonen, og er alltid på vakt for å kunne varsle flommene og jordskredfaren, uansett om de kommer som følge av regnvær og/eller snøsmelting.

Oppdaterte flomvarsler og jordskredvarsler finnes, som alltid, på varsom.no