Status for flom og jordskredfare, onsdag 26. september 2018, kl 13.00.

Publisert:

Mandag 24. september varslet NVE flom- og jordskredfare på gult nivå for tirsdag og onsdag for store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland. I tillegg utstedte Meteorologiske institutt (MET) et varsel om mye regn på oransje nivå for Rogaland og Hordaland, samt gult nivå for Sogn og Fjordane og deler av Nordland. I disse varslene ble det spesielt nevnt fare for overvann i tettbygde område. Varslene ble publisert både på varsom.no og yr.no.

Flom i Saudavassdraget. Foto: Tommy Skårholen, NVE

På Vestlandet kom det mye nedbør natt til onsdag og onsdag morgen, mer enn 100 mm på 12 timer, og mer enn 60 mm i løpet av 6 timer enkelte plasser. Dette har ført til skader og store problemer, spesielt med overvann på vei og i kjellere, bl.a. i Bergensområdet. Flere veier ble stengt pga. flom, oversvømmelser og jordskred/flomskred. Noen huser ble midlertidig evakuert pga. vannmasser.

Flere av NVEs målestasjonene for vannføring på Vestlandet er eller har vært i oransje nivå, der de fleste av disse har kulminert på rundt 10-års flom.

I Hordaland avtok nedbøren i dag tidlig, først i ytre strøk, litt senere i indre strøk, og de fleste vassdrag har nå kulminert og vannføringen synker raskt. Noen større og trege vassdrag har fortsatt økende vannføring.

I Rogaland kom den mest intense nedbøren litt senere enn i Hordaland, men virker nå å være avtakende i hele fylket. Det vil henge igjen noe nedbør utover dagen, men langt fra så intens som i morges. Ryfylkeheiane er blant stedene som har størst vannføring. Vannføringen i noen vassdrag stiger fortsatt, og noen kan nå oransje nivå. Vannføringen er ventet å snu tidlig i ettermiddag, først i mindre vassdrag, deretter de større.

Enkelte vassdrag i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har også vært opp på oransje nivå; de fleste er nå på retur.

I Trøndelag og Nordland har noen vassdrag vært i gult nivå. Det er ventet noe nedbør i løpet av ettermiddagen/kvelden og vannføringen vil i indre strøk fortsatt være stor. Namsen er fortsatt stigende, på gult nivå, men er ventet å kulminere under oransje nivå.