Slik varsler NVE flom- og jordskredfare

Publisert:

For at flest mulig skal få varsel om naturfare raskest mulig, gjorde vi det fra 1. mai mulig for alle å abonnere på varsel fra NVE. Abonnement er den eneste måten å få varslene på direkte. Alle varsel publiseres på varsom.no.

Flomvakta hos NVE

Abonnementstjenesten er gratis og åpen for alle. Du velger selv hvilke varsler du ønsker å motta: flom, jordskredfare, dvs. jord-, sørpe- og flomskredfare, og/eller snøskredfare. Du velger også hvilke geografiske områder du ønsker å motta varsel for, varslingsnivå og om du vil motta varsel på e-post og/eller SMS.

Det er først og fremst alle som har et beredskapsansvar, som kommuner, fylker, Statens vegvesen, Bane NOR og lignende, som forventes å abonnere. I tillegg oppfordres media og alle andre som har behov eller interesse til å abonnere. Abonnement tegnes på: https://abonner.varsom.no.

 

Slik varsles fare for flom på ulike nivå:

  • Ved OBS-varsel relatert til kraftige regnbyger («sommerbyger») fra Meteorologisk institutt: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel, og publisert på yr.no og varsom.no som «ekstra informasjon»
  • Gult nivå: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel
  • Orange og rødt nivå: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel. Sendes i tillegg på e-post via CIM til beredskapsansvarlige hos fylkesmann og vegmyndigheter. Både fylkesmannen og vegmyndighetene må kvittere til NVE for mottatt varsel. I tillegg skal fylkesmannen videreformidle varsel til relevante kommuner og følge opp at kommunene har mottatt varslene. Dette som en ekstra sikkerhet, selv om kommunene også forventes å abonnere på varslene. Vegmyndighetene videreformidler varslene til de relevante vegtrafikksentralene.

 

Alle varsel på samtlige nivå blir umiddelbart publisert på nettsiden www.varsom.no

 

Se mer om de ulike nivåene her

 

Slik lages varslene

NVE baserer flom- og jordskredvarslene på informasjon om hydrologisk tilstand – bl.a. om det er stor vannføring, mye snø og/eller vått i bakken – og prognoser for nedbør og temperatur. Når de faglige vurderingene av flom- eller skredfare konkluderer med at det er grunnlag for å heve varslingsnivået fra «normaltilstanden» grønt, publiserer vi varsel på gult, oransje eller rødt nivå for relevant område på varsom.no. NVE varsler på regionalt nivå, dvs. for større områder, som ett eller flere fylker, eller en gruppe kommuner. Bare i helt spesielle tilfeller blir det utarbeidet varsler for enkelte vassdrag.

NVE har et tett samarbeid med Meteorologisk institutt (MET). NVE har faste morgenmøter med MET, og konfererer ved behov.

 

Utfordringer ved sommerbyger

I situasjoner med ustabile luftmasser, spesielt om sommeren, er det stor sannsynlighet for regnbyger. Det er vanskelig å forutse akkurat hvor slik bygenedbør vil treffe. Hvor alvorlige konsekvensene blir er også avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer. Svært kraftige byger kan medføre enorme skader. Dette dreier som om lokale oversvømmelser, overvann i tettbygde områder, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred. Les mer om dette her.

 

Når det er potensiale for kraftige byger som kan medføre store skader der de treffer, utarbeider MET OBS-varsel i samarbeid med NVE. Varselet vil ofte inneholde informasjon om mengde nedbør og intensitet, samt mulige konsekvenser.

 

Raskere tilgjengelig varsel

Tidligere gikk varsel på manuelt utsendt e-post til fylkesmannen i de ulike fylkene, som da måtte varsle videre. Endringen i utsending skjedde blant annet på bakgrunn av etterspørsel fra brukerne og for å tilpasse oss ny teknologi. Flere i fylkenes beredskapsapparat var med i testfasen av utviklingen av den nye varslingsrutinen.

Med denne tjenesten ønsker NVE å bidra til å bedre samfunnssikkerheten ved at informasjon om naturfare blir raskt tilgjengelig for alle. Både de som har ansvar for å håndtere og forebygge faren, og de som ferdes eller bor i skredterreng eller langs elver. Den nye varslingsrutinen rokker ikke ved de enkelte aktørenes ansvar i situasjoner med naturfare.