Rapport om jordskredvarslingen

Publisert:

Nå kan du lese rapporten om hvordan en av verdens første nasjonale jordskredvarslingstjenester ble utviklet og driftes.

Fra varslingsrommet til flom- og jordskredvarslingen på NVEs hovedkontor i Oslo. Foto: Stig Storheil, NVE

 

Jordskredvarslingen ble etablert som en operativ varslingstjeneste ved NVE i oktober 2013. Tjenesten ble utviklet og driftes i nært samarbeid med Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Bane NOR.

Jord-, sørpe- og flomskred skaper i perioder store problemer for fremkommelighet og beredskap på veg og bane, og truer tidvis også en betydelig del av Norges bosetning. Hensikten med skredvarslingen er å forberede samfunnet på skredfare slik at man unngår tap av liv og forebygger skader på helse og verdier og gir økt sikkerhet og forutsigbarhet i samfunnet, 

Tidlig ute med nasjonal tjeneste for jordskredvarsling
Oppbyggingen av en nasjonal varslingstjeneste for jordskredvarsling er et pionerarbeid: Norge er et av de første landene i verden som har utviklet en operativ landsdekkende tjeneste. Suksessen er et resultat av bruk av hydrologiske modeller (synergien med flomvarsling), et tett samarbeid på tvers av etater med fri deling av data, en sterk IT-utvikling (databaser, modell- og beslutningsverktøy, varslingsportal), og en felles satsing på utvidelse av stasjonsnettet for hydrologiske og meteorologiske data.

Jordskredvarslingen fra A til Å
Rapporten beskriver grunnlaget for opprettelse av tjenesten, metoden og verktøy som brukes og hvordan tjenesten er organisert. Rapporten drøfter også resultater fra en evaluering av tjenesten som blant annet inkluderer en brukerundersøkelse. I slutten av rapporten foreslås det tiltak for å forbedre tjenesten slik at den fortsatt vil være relevant og nyttig for samfunnet.

 

 

Et varsel om jordskredfare angir behov for forhøyet aktsomhetsnivå for en eller flere av disse skredtypene: Flomskred, jordskred og/eller sørpeskred. Varslene er regionale og basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala (grønt, gult, oransje, rødt), for alle fylker i hele landet. Aktsomhetsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksomhet varselmottaker bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader.

Det utarbeides varsel for tre dager av gangen, som publiseres på varsom.no. Jordskredvarslingen gir også løpende informasjon om situasjonen og forventet utvikling slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.