Prisvinnende masteroppgave om sørpeskred i samarbeid med NVE

Publisert:

Vi gratulerer Sunniva Skuset som mottok Bergringens pris for beste masteroppgave under Bergdagen på NTNU 8. november 2018. Masteroppgaven «Utløysing av sørpeskred i ulike snøtyper» tar for seg metodeutvikling for å bidra til bedre varsling av sørpeskredfare, som ligger under jordskredvarslingen. NVE har bistått som faglig veiledere i arbeidet.

Velfortjent vinner av Bergringens pris for beste masteroppgave 2018 - Sunniva Skuset. Foto: Terje Bargel.

 

Forbedret varsling av sørpeskred

Sørpeskred er en skredtype som løses ut i relativt slakt terreng når snøen mettes med vann. Skredene kan deretter fortsette ned brattere terreng og har stor erosjonsevne.

Varsling av sørpeskredfare i Norge ligger under jordskredvarslingen i NVE. Jordskredvarslingen er trolig den eneste landsdekkende tjenesten som per i dag har regional varsling av denne skredtypen. I forhold til andre skredtyper, er det gjort lite studier av sørpeskred, og Sunniva Skusets oppgave er derfor et viktig bidrag i arbeidet med å forbedre varslingen.

Utviklet nytt forsøksdesign for feltforsøk

En sentral problemstilling for varsling av sørpeskredfare er ventet vanntilførsel i forhold til snødyp. I tillegg er noen snøtyper mer utsatt for å danne sørpeskred enn andre. Egenskapene til snødekket kan derfor være avgjørende for om regn på snødekke vil medføre utløsing av sørpeskred. Terskelverdiene som i dag blir brukt for å definere kritiske situasjoner er typisk basert på erfaringer.

I studien har Sunniva utviklet et forsøksdesign, en metode og utstyr for feltforsøk, med formål å undersøke utløsing av sørpeskred i ulike snøtyper. Resultatene fra feltforsøkene antyder at kritisk vanninnhold kan variere mye for ulike snøtyper. Dette indikerer at det å utarbeide egne terskelverdier for ulike snøtyper, ved hjelp av feltforsøk, vil være et nyttig tilskudd til vurdering av sørpeskredfare.

 

Bergprisen gis av Bergringen, sammen med Institutt for Geologi og Bergteknikk på NTNU til en masteroppgave som har utmerket seg spesielt innen faget. Mer om prisutdelingen kan du lese her.