Oppsummering fra flom og jordskredvarslingen søndag 11. juni

Publisert:

Flommen er på retur mange steder i Nord-Norge og i Sør-Norge har det foreløpig regnet fra seg. Som alltid følger Varslingstjenesten for flom og jordskred utviklingen i dagene fremover. Her er en statusoppdatering over forholdene per i dag, søndag.

Tverrelva utenfor Alta i Finnmark har vært flomstor gjennom helgen. Foto: tuh/NVE

 

Flommen er på retur i Nord-Norge

Varmt vær har, som kjent, fått fart i snøsmeltingen nordpå og vannføringen har økt i samtlige bekker og elver som kommer fra snørike områder. I flere vassdrag i de nordligste fylkene og nord i Nord-Trøndelag har vi hatt flom på gult nivå, og enkelte steder på oransje nivå. Nå virker det imidlertid som om flommen er på retur i de fleste av vassdragene.  I varslene som ligger på varsom.no er flomfaren i Nordland og Nord-Trøndelag nedjustert til grønt nivå da vi ikke lenger venter flomvannføringer her. I Troms og Finnmark opprettholdes gule varsler i dag og i morgen siden vi fremdeles har flomvannføringer i enkelte av de store og mellomstore vassdragene. I Tana og Altaelva i Finnmark er det nå stor vannføring, men ikke flomvannføringer. Vannføringen her er synkende eller ventes etter hvert å synke. I Reisaelva og Målselva i Troms er det fremdeles flomvannføringer på gult nivå, men etter hvert vil også vannføringen i disse elvene synke.

 Siden det er ventet kaldere vær i fjellet venter vi ikke en ny flomtopp i denne omgang. Like fullt ligger det fremdeles mye snø igjen i fjellet slik at den generelle faren for snøsmelteflom i Nord i dagene og ukene fremover fremdeles er tilstede.

Fremdeles skredfare i Nord-Norge

Jordskredvarslingen har fått melding om enkelte sørpe-, flom- og jordskred som følge av det varme været i de siste dagene. For dagen i dag opprettholdes jordskredvarsel på gult nivå for de nordligste fylkene. Skal du ut på tur i dag så husk på at det fremdeles er fare for sørpeskred, glideskred og våte snøskred så planlegg turen din deretter. Om snøen i botner og forsenkninger er vannmettet og blå bør du holde deg unna elveleier og terrengformasjoner som kan lede vann og sørpe. Glideskred løsner gjerne fra på svaberg og i sider med gress og lyng og sprekker i snødekket er ofte et tegn på økt fare og du bør holde avstand til slike fjellsider.

 Regnværet i Sør-Norge har (forbigående) gitt seg

I vassdragene som ble truffet av de heftige regnbygene natt til lørdag er vannføringen nå på retur de fleste steder. I Numedalslågen er vannføringen fremdeles på gult nivå, men vil ventelig avta etter hvert. Det er ikke sendt ut flom- og jordskredvarsler for Østlandet i dag.

Det ventes likefult fremdeles regn og regnbyger flere steder i landet de nærmeste dagene, og faren for snøsmelteflom i Nord er heller ikke over på sikt. Varslingstjenesten for flom og jordskredfare følger situasjonen tett og minner om at oppdaterte varsler alltid finnes på varsom.no. Husk at du kan abonnere på varsler fra varsom slik at du får en sms eller en e-post når varslingsnivået i det området du er interessert i endres. Gå inn på https://abonner.varsom.no.