Om flom- og jordskredhendelser i slutten av september

Publisert:

Intens nedbør førte til problemer med overvann, flom og jordskred/flomskred på Vestlandet i slutten av september. Mer nedbør ventes kommende helg 13.-14. oktober, og det er varslet flom på oransje nivå for deler av Vestlandet.

Flomskred i Samnanger, Hordaland, onsdag 26. september. Foto: Regobs/Politiet.

 

Regnet som skyllet over Vestlandet natt til onsdag 26. september førte til store problemer med overvann, trafikkaos, skader på hus og veier, flom og jordskred/flomskred. Forsikringsselskap har registrert flere hundre skader, særlig i Bergens-området og Jørpeland i Rogaland.

Skadene skyldes først og fremst rekordmye regn på kort tid natt til onsdag (ca. 100 mm på 6-12 timer enkelte steder) som førte til store mengder overvann i tettbygde områder. Ifølge media er det stort sett veier, kjellere og garasjer som har fått vannskader. Flere steder ble veier gravd ut, og to hus måtte evakueres på Jørpeland. Problemene med overvann og oversvømmelser skyldes mange steder tette rister og rør. Vannmassene rant raskt bort da slike vannveier ble åpnet igjen. Flere veier – også tunneler - måtte stenges pga. store vannmengder i veibanen, både grunnet overvann og at en del bekker og elver gikk over sine bredder og førte til lokale oversvømmelser.

Det var imidlertid jordskredene og flomskredene i Hordaland og Sogn og Fjordane som ga størst konsekvenser, med flere stengte veier eller redusert fremkommelighet. Det ble registrert to nesten-ulykker med bil. En parkert bil ble tatt av et flomskred/jordskred i Samnanger i Hordaland onsdag formiddag, og to biler kjørte inn i ett flomskred ved Stryn onsdag morgen. Det er ikke meldt om personskader eller skader på bebyggelse tilknyttet disse skredene.

Årsaken til det voldsomme regnskyllet som rammet Vestlandet natt til onsdag 26. september var rester av en tropisk storm. Ifølge Meteorologisk institutt kom det mest nedbør ved Liarvatn (296 moh) på Jørpeland i Rogaland og på Gullfjellet i Bergen (345 moh), hvor det kom henholdsvis 91 mm og 79 mm nedbør på seks timer. Hjelmeland i Rogaland og Bergen-Florida fikk henholdsvis 72 mm og 62 mm på seks timer. På Furuneset og Balestrand i Sogn og Fjordane ble det registrert henholdsvis 44 og 39 mm på 6 timer. På Gullfjellet i Bergen ble det målt 114 mm på 12 timer. Det ble også registrert rekordmye regn på Lurøy i Nordland, med 107 mm på et døgn.

Mandag 24. september varslet NVE flom- og jordskredfare på gult nivå for tirsdag og onsdag for store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland. I tillegg utstedte Meteorologiske institutt (MET) et varsel om mye regn på oransje nivå for Rogaland og Hordaland, samt gult nivå for Sogn og Fjordane og deler av Nordland. I disse varslene ble det spesielt nevnt fare for overvann i tettbygde områder. Nedbørprognosene var estimert til 40-60 mm/6t og opp til 100 mm/24t. Varslene ble publisert både på varsom.no og yr.no.

På bakgrunn av varslene tok NVEs regionssjef i Førde kontakt direkte med beredskapsansvarlige i åtte kommuner tirsdag ettermiddag for å forsikre seg om at kommunene var forberedt på å håndtere situasjonen utover natten. Statens vegvesen og deres entreprenører var mobilisert og var raskt på plass for å rydde stengte veier og utførte strakstiltak.

Flere veier ble stengt; det dreier seg om tre i Rogaland, 11 i Hordaland, en i Sogn og Fjordane, fire i Trøndelag og en i Nordland. Med unntak av de store og tallrike overvann-skadene i bebygde områder, som i Bergen og Jørpeland, er det registrert forholdvis få skader forårsaket av flom og skred.

Jordskred- og flomskredhendelser onsdag/torsdag:
Rogaland: 2-3 stk.
Hordaland: 8-10 stk. - minst 2 store flomskred (rv13 Byrkjenes, Samnanger)
S&F: 6 stk. - minst 2 store flomskred (Rv 13 Mel, rv15 Stryn)
M&R: 1 stk. + 1 faretegn
Trøndelag: 1 stk. + 1 faretegn
Nordland: 3 stk. (utglidninger)

Observert flomvannføring ved hydrologiske målestasjoner onsdag/torsdag:
Rogaland: Det ble observert flomvannføring på 9 av 29 stasjoner (31%): 7 på gult nivå (24%), og 2 på oransje nivå (7%).
Hordaland: Det ble observert flomvannføring på 16 av 27 stasjoner (59%) hadde flomvannføring: 6 på gult nivå (22%) og 10 på oransje nivå (37%).
S&F: Det ble observert flomvannføring på 16 av 42 stasjoner (38%), 11 på gult nivå (26%) og 5 på oransje nivå (12%)
M&R: Det ble observert flomvannføring på 6 av 33 stasjoner (18%), 3 på gult nivå (9%), og 3 på oransje nivå (9%)
Trøndelag: Det ble observert flomvannføring på 8 av 47 stasjoner (15%),7 på gult nivå (12%) og 1 på oransje nivå (2%)
Nordland: Det ble observert flomvannføring på 7 av 56 stasjoner (13%), 6 på gult nivå (11%), 1 på oransje nivå (2%)

Flommen var svært kortvarig og kulminerte i løpet av få timer i de fleste vassdragene på Vestlandet. Vi gjør oppmerksom på at flere av målestasjonene som ligger til grunn for oversikten over, har kort statistikkgrunnlag (under 10-15 år), bl.a. de to stasjonene på oransje nivå i Rogaland og 4 av de 10 stasjonene på oransje nivå i Hordaland, noe som gjør at man må være forsiktig med å trekke konklusjoner på bakgrunn av den oversikten. 

Selv om at det i flom- og jordskredvarslene for Vestlandet var beskrevet at varslene ville ligge i øvre del av gult nivå (= utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt), så kan vi nå når vi kjenner resultatet, si at oransje nivå hadde vært mer riktig for Hordaland og Sogn og Fjordane (= alvorlige situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader). Da kunne lokale beredskapsmyndigheter gjort enda bedre beredskapsmessige forberedelser og vært enda bedre forberedt på forebyggende tiltak.

Regnværet fortsetter
NVE utstedte jordskredvarsel på gult nivå for deler av Vestlandet lørdag 29. september og torsdag 4. oktober, samt både flom- og jordskredvarsel tirsdag 9. oktober som følge av svær høy vannmetning i bakken, høy grunnvannstand, stor vannføring og flere episoder med mye regn. Det ble registrert forholdvis få hendelser og skader disse dagene. Men det var flomvannføring i flere vassdrag på Vestlandet tirsdag 9. og onsdag 10. oktober, og det er registrert noen få skredhendelser.

Kommende helg (13.-14. oktober) ventes det igjen mye regn på Vestlandet og nye varsler for helgen ble publisert allerede torsdag 11. oktober, les mer på http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/?date=2018-10-13.

Gode forberedelser er alltid viktig for å redusere fare for skader, NVE har derfor utarbeidet enkle råd om hva man kan gjøre for å forberede seg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare. Les mer her.