Nye tjenester på varsom.no, i samarbeid med Meteorologisk institutt

Publisert:

Du får nå flere farevarsler på varsom.no og nedbørprognoser for de neste 90 minutter.

MET og NVE bruker samme fargeskala på farevarsler sine. Foto: NVE.

 

Hendelser med mye regn og styrtregn forårsaker hvert år skader for hundrevis av millioner, særlig i urbane områder. God beredskap og muligheten til å utføre forebyggende tiltak er avhengig av gode og tidlige varsler.

Noen ganger kan både vær og flomfare varsles med stor forutsigbarhet og presisjon. Andre ganger er det vanskelig å varsle slike situasjoner, særlig om sommeren med kraftige lokale regnbyger og usikkerhet knyttet til når og hvor bygene treffer.

Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber tett sammen om nye og flere muligheter for å forbedre varslingstjenestene. Det arbeides kontinuerlig med å få et bedre observasjonsgrunnlag (målestasjoner, værradar) og bedre modeller og prognoser. Det er også viktig å tidligst mulig få sendt ut koordinerte varsler som kan trigge handling hos beredskapsmyndigheter og publikum, og slik bidra til å redusere skadeomfanget ved at sikring og flytting av verdier, rensing av vannveier og så videre, blir gjort tidlig nok.

Varsel om mye regn og kraftige regnbyger på varsom.no

- Det siste året har NVE og MET innført flere tiltak for å standardisere varsling av naturfare, og gjøre disse varslene lett forståelig og raskt tilgjengelig for alle, sier Hervé Colleuille, seksjonssjef i NVE.

- Et av tiltaket er å publisere alle landbaserte naturfarevarsler på værtjenestene yr.no, halo.met.no og på varslingsportalen for naturfare i Norge, varsom.no. På www.varsom.no/flom og jordskred vises nå aktive varsler i Norge om mye regn og kraftige regnbyger (styrtregn), publisert av Meteorologisk institutt, i tillegg til selve varslene om flom og jordskredfare, tilføyer Hervé Colleuille.

- MET og NVE bruker enhetlige fargekoder og en entydig kommunikasjon for å varsle naturfarer, sier Tor Skaslien, nestleder ved Senter for Utvikling av Varslingstjenesten, Meteorologisk institutt.

- Fargen angir graden av aktsomhet beredskapsmyndigheter og publikum bør ha. For å sette riktig farge vurderer fagfolkene våre både hvor alvorlig en situasjon kan bli og sannsynligheten for at den skal inntreffe. Rødt varsel betyr f.eks. høy sannsynlighet for en ekstrem situasjon, tilføyer Tor Skaslien.

Flere farevarsler på varsom.no og i abonnementsløsning på e-post og SMS

Alle kan få flom-, jordskred- og snøskredvarsel på e-post eller SMS ved å tegne gratis abonnement på https://abonner.varsom.no

- Vi vil tilby en forbedret tjeneste i løpet av vinteren 2018/19, ved å tilby en ny abonnementsløsning som inkluderer alle landbaserte naturfare varsel fra MET: Vind, vannstand på havet, polare lavtrykk og skogbrann, i tillegg til nedbør, sier Hervé Colleuille ved NVE.

På varsom.no er farevarslene om regn og styrtregn allerede tilgjengelige, og fra høsten 2018 vil også resten av Meteorologisk institutts farevarsler for land være tilgjengelig på varsom.no.

Nedbørdata de siste 90 minutter, samt nedbørprognose for de neste 90 minutter

På varsom.no finner du en animasjon for hele landet som viser nedbørdata for de siste 90 minutter, og nedbørprognose for neste 90 minuttene. Denne tjenesten, levert av Meteorologisk institutt, er ment som et hjelpemiddel for beredskap og publikum når det varsles mye regn eller styrtregn. Tjenesten er per i dag kun kvalitativ og kan brukes for å vurdere om regnet vil avta eller øke de neste 90 minuttene. Dette kan være avgjørende for å utføre forebyggende tiltak.

Forskere fra MET og NVE jobber med metodikk for å kvantifisere nedbørmengder ut fra værradar. Med dette ønsker vi på sikt å kunne tilby varsel når en overstiger fastsatte verdier, som unormale eller ekstreme verdier som vil tilsi skader og utfordringer.

Utfordringer med kraftige regnbyger om sommeren

Om sommeren er det ofte ustabile luftmasser over store deler av landet, og det er vanskelig å forutse akkurat hvor bygenedbør vil treffe. Hvor alvorlige konsekvensene blir er avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer. Svært kraftige byger kan medføre enorme skader, som vi for eksempel har sett i juli i fjor i Utvik i Sogn og Fjordane. Les mer om utfordringene ved slike situasjoner her.

Når det ventes kraftig bygenedbør innenfor et område, varsles dette av MET og NVE i samarbeid i form av et varsel om kraftige regnbyger (styrtregn) som vises på yr.no, halo.met.no, og nå også på varsom.no. Slike byger kan føre til lokale oversvømmelser, overvann i tettbygde områder, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. For å sørge for at de som abonnerer på varsel om flom og jordskred er informert også om denne værtypen, sender NVE et varsel til disse abonnentene med informasjon om hvor de kan lese farevarselet fra MET på varsom.no.