NVEs vårflomanalyse, 30. april 2019

Publisert:

Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom i deler av Nord-Norge. I landet for øvrig er det liten sannsynlighet for stor vårflom, basert på snømengdene. Flommen på indre strøk i Sør-Norge sist helg viser imidlertid at det kan bli stor vårflom også i områder med forholdsvis lite snø dersom det kommer mye nedbør.

Sannsynlighet for størrelse på vårflom i utvalgte vassdrag. Illustrasjon: NVE

 

Se større bilde 

Det har vært en del snøsmelting både i sør og nord i løpet av de siste to ukene. I Trøndelag, var det en normal vårflom i helgen på grunn av ren snøsmelting. I Troms førte snøsmelting til isgang i Målselva som medførte lokale oversvømmelser. Flommen på indre strøk av Sør-Østlandet sist helg skyldes en kombinasjon av mye nedbør og snøsmelting. Det samme gjelder ytre strøk av Troms i begynnelsen av forrige uke.
Bortsett fra dette har det kommet lite nedbør i landet som helhet de siste to ukene, og dette har medført en redusert sannsynlighet for stor vårflom sammenlignet med forrige vårflomanalyse, publisert den 11. april.

- Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom i deler av Nord-Norge, spesielt i indre Troms, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Også i landet for øvrig er det nok snø igjen i høyereliggende områder til at faren for stor vårflom ikke kan avskrives selv der sannsynligheten er liten. Men det må nok komme en del nedbør i tillegg til snøsmeltingen for at det skal bli stor flom i vassdrag der det er lite snø i forhold til normalt, sier Engen.

 

Følger ekstra nøye med på forholdene i Målselvvassdraget
- I Troms, nord i Nordland og på ytre strøk sør-vest i Finnmark er det fortsatt så mye snø at det på det meste er omkring 80% sannsynlighet for stor vårflom. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader og som forekommer sjelden, forklarer Engen. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, med unntak av Målselvvassdraget i Troms, som vi må følge ekstra nøye med på i år.

 

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader
NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum om å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje. Alle kan bidra og gjøre forberedelser, se råd her http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/rad-for-forebygging-av-skader-ved-flom-og-jordskredfare/

 

Hvor stor blir vårflommen?
Hydrolog Engen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover. - Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli varme kombinert med endel nedbør, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø, sier hun. For de som husker fjoråret, så ble det stor vårflom i områder med mye snø uten at det kom nedbør av betydning. Årsaken til den store flommen da var det varme været med sommertemperatur allerede i mai. Mye nedbør kombinert med moderat varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet juni 2011 og mai 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells.

 

 

Flomvarslingens vakttelefon:
40 43 60 00 (ikke SMS), kl. 08-21

NVE presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet.

NVEs varslingstjeneste følger nøye med på utviklingen i vassdragene, og eventuelle flomvarsler vil bli publisert på http://www.varsom.no/

Hvis du ikke allerede har abonnert på naturfarevarsler fra varsom.no, kan du gjøre det på https://abonner.varsom.no

Les mer om aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling: