NVEs vårflomanalyse, 11.april 2019

Publisert:

Sannsynligheten for stor vårflom i år er størst i Nord-Norge. Også i indre strøk på Nord-Vestlandet og i vassdrag fra fjellområdene i Trøndelag er det noe større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom. I landet for øvrig er det liten sannsynlighet for stor vårflom i år.

Sannsynlighet for størrelse på vårflom i utvalgte vassdrag. Illustrasjon: NVE

Se større bilde.

- Basert på informasjon om årets snømengder viser våre beregninger at det er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Nord-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Dette gjelder spesielt i Troms, nord i Nordland og deler av Finnmark. Også i elver som drenerer indre strøk på Nord-Vestlandet er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i år.

Følger nøye med på Målselvvassdraget

- I Troms, nord i Nordland og enkelte steder i Finnmark er det så mye snø at det på det meste er omkring 80% sannsynlighet for stor vårflom. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, forklarer Engen. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, med unntak av Målselvvassdraget i Troms, som vi må følge ekstra nøye med på i år.

I Sør-Norge er det stort sett 10-20% sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, med unntak av Sør- og Vestlandet hvor sannsynligheten er svær liten. Uavhengig av snømengder er vassdragene på Vestlandet og Sørlandet generelt lite utsatt for stor vårflom. Der er det regnflommer på høsten som er mest problematiske og fører til de største skadene.

Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for flomskader

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum om å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje. Alle kan bidra og gjøre forberedelser, se råd her.

Hvor stor blir vårflommen?

Hydrolog Engen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover. - Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli varme kombinert med endel nedbør, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø, sier hun. For de som husker fjoråret, så ble det stor vårflom i områder med mye snø uten at det kom nedbør av betydning. Årsaken til den store flommen da var det varme været med sommertemperatur allerede i mai.

Mye nedbør kombinert med moderat varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet juni 2011 og mai 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells.

 

Flomvarslingens vakttelefon: 40 43 60 00 (ikke SMS)

Hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen, tlf. 452 47 575 (kl. 8-16)

NVE presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet. Analysen vil bli oppdatert uka etter påske.

NVEs varslingstjeneste vil følger nøye med på vassdragene og eventuelle flomvarsel vil bli publisert på http://www.varsom.no/

Hvis du ikke allerede har abonnert på naturfarevarsler fra varsom.no, kan du gjøre det på https://abonner.varsom.no

Les mer om aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling.