Mildvær, mye regn og kraftig snøsmelting satte sitt preg på Sør-Vestlandet torsdag 23.november

Publisert:

En kort episode med mye regn kombinert med kraftig snøsmelting natt til torsdag førte til flere flom- og skredhendelser.

Bilde 1: Lausasteintunnelen (Rv 13) der to biler ble truffet av et flomskred. Foto: Statens vegvesen v/Julie E. Bjørlien

 

Odda kommune var nær ved å bli isolert torsdag, da flere flomskred og sørpeskred stengte hovedveiene på morgenen. To biler kjørte inni et flomskred og en person ble skadet og fraktet til sykehus. I Rogaland og Vest-Agder var det flom og oversvømmelser som stengte veier. Flere fikk vann i kjelleren, men det ble ikke registrert store skader.

Meteorologisk institutt (MET) varslet tirsdag morgen mye nedbør for deler av Agder og Vestlandet fra onsdag ettermiddag. Prognosene viste også stigende temperatur og mye vind natt til torsdag. Det var allerede stedvis mye ny snø på fjellet over 300-500 moh.  På grunnlag av disse prognosene utstedte NVE tirsdag flomvarsel for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder, samt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for nordlige deler av Rogaland og store deler av Hordaland. Begge varslene var på gult nivå og gjaldt for onsdag kveld og torsdag. Flomvarselet ble senere utvidet til fredag. Gult nivå er det laveste av våre farevarslingsnivåer og betyr en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Onsdag økte MET overvåkingen (ekstremværvarsel fase A) for deler av Vestlandet pga. at det var ventet store nedbørmengder, opp til 120 mm i Hordaland og Rogaland fra onsdag ettermiddag.

Varslene slo til. Det kom mye snø og deretter mye regn fra onsdag kveld. Stigende temperatur og sterk vind førte til kraftig snøsmelting. Fra torsdag ettermiddag sank temperaturen igjen, slik at vanntilførselen ble redusert. Den alvorligste hendelsen gikk torsdag morgen rett før kl. 8 ved Lausasteintunnelen. En flom av vann, jord, trær og store steiner tok to biler på riksvei 13 (bilde 1).  En person ble sendt til sykehus. Skredet er rapportert i de fleste mediene som et steinskred pga. de store blokkene som feide over veien. Ut fra tilgjengelige bilder og informasjon fra Statens vegvesen kan vi si at skredet er et flomskred som sannsynligvis ble utløst som et sørpeskred høyt oppe i fjellet. De store steinene stammer trolig fra et steinsprang som tilførte masser til skredløpet.

Det ble torsdag registrert minst to andre store sørpeskred, som stengte veier langs Sørfjorden (mellom Odda og Tyssedal, rv13, (bilde 2) og ved Eikhamrane i Ullensvang, fv 550, på vestsiden av Sørfjorden). Det gikk også flere sørpeskred i Odda som ikke rammet vegnettet. Det ble også observert flere steinsprang i Rogaland og Hordaland, og snøskred bl.a. ved Arnafjord og på Vikafjellet sør i Sogn og Fjordane.

I Kvinesdal og Lyngdal i Vest Agder, i Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal og Sauda i Rogaland flommet bekker og mindre elver over og førte til lokale oversvømmelser og kortvarig stenging av veier. Det var stor vannføring i Litleåna i Kvinesdal og vannføringen i Hellelandsvassdraget steg faretruende raskt torsdag morgen og førte til store bekymringer. NVEs målinger viser at det i en kort periode var høyere vannføring enn ventet i flere vassdrag, tilsvarende oransje nivå: Det ble registrert flom med mellom 5 og ca. 20 års gjentaksintervall på åtte målestasjoner i et begrenset område fra Bjerkreimsvassdraget i Rogaland til Kvina i Vest-Agder. Det var også noen målestasjoner på gult nivå lenger øst i Vest-Agder, deriblant Lygna og Mandalselva.

Enkelte fikk vann i kjelleren, noen veier ble stengt, bl.a. E39 ved Helleland. De store skadene ble imidlertid unngått takket være god beredskap og flomsikringstiltak, bl. a.  i Lundeåne i Eigersund kommune. NVE fulgte opp situasjonen med Eigersund og Bjerkreim kommune. Kommunene hadde imidlertid god kontroll på situasjonen. Flomvannføringen kulminerte raskt torsdag ettermiddag mange steder, men i nedre deler av Bjerkreimvassdraget tok det noe tid før flombølgen passerte. Her sank vannføringen under flomnivå fredag ettermiddag.

Help oss å få en god oversikt over skredhendelser og flomskader ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no.

Bilde 2: Sørpeskred ved Byrkjeneset (Rv13) mellom Odda og Tyssedal. Foto: regObs/Statens vegvesen

Bilde 2: Sørpeskred ved Byrkjeneset (Rv13) mellom Odda og Tyssedal. Foto: regObs/Statens vegvesen

Help oss å få en god oversikt over skredhendelser og flomskader ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no.