Mildvær før jul ga flom, jord-, sørpe- og flomskredhendelser i Nordland og på Vestlandet

Publisert:

Uke 51 startet med en kort episode i Nordland med mye regn kombinert med kraftig snøsmelting som førte til flere sørpeskredhendelser. I slutten av uken var det ekstremværet Birk som feide inn over Vestlandet lille julaften og førte til skred og oversvømmelser flere steder, særlig i Hordaland og Rogaland.

Sørpeskred over RV. 827 i Ballangen 19.12.2017. Foto: Statens Vegvesen.

 

Første episode: Tirsdag 19. og onsdag 20. desember

Mandag 18.desember ble det utstedt OBS-varsel fra Meteorologisk institutt (MET) om mye regn for Helgeland og Saltfjellet, et varsel fra NVE om jord-, sørpe og flomskredfare for deler av Trøndelag og Nordland, og et flomvarsel for en liten del av Nordland. Begge NVEs varsel var på gult nivå og gjaldt for tirsdag kveld og onsdag. Gult nivå er det laveste av våre farevarslingsnivåer og betyr en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Flomvarselet for Nordland ble nedgradert tirsdag til grønt nivå fordi prognosene tilsa at det ville komme mindre nedbør i dette området (30-60 mm/24t) enn opprinnelig prognosert (60 til 90 mm/24t), samt kjøligere vær allerede onsdag morgen. Det ble presisert at det ikke var ventet flom i vassdragene, men at lokale oversvømmelser kunne forekomme i tettbygde områder eller langs elver og bekker som hadde mye is.

Onsdag morgen viste det seg at de verste nedbørscenariene ikke hadde slått til. Maksimumsobservasjonen lå på 45 mm i Åfjord på Fosen i Trøndelag, 46 mm på Liafoss i Nord Trøndelag og på Lurøy og 40 mm på Sortland i Nordland. Regn, stigende temperatur og sterk vind som førte til kraftig snøsmelting, utløste likevel flere sørpeskredhendelser i den nordlige delen av varslingsområdet. Det gikk et stort sørpeskred ved Sæterelva i Ballangen natt til onsdag som blokkerte fylkesvei 827. Et annet skred beskrevet som jord- og sørpeskred i Ryggedalen på fv820 i Bø i Vesterålen stengte delvis veien tirsdag kveld. Ved riksveg 85 i Gullesfjord (Kvæfjord) rapporterte Statens vegvesen om ett eller to sørpeskred med vannsamling som sperret veien. Det ble også meldt et opprydningsarbeid på E10 i Djupfest ved Tjeldsund (nord for Lødingen) etter et sørpeskred tirsdag kveld. Riksvei 80 mellom Bodø og Fauske og E6 ved Krokmofjellet ble sperret pga. et snøskred. For Trøndelag er det foreløpig kun rapportert en liten utglidning langs elva i Åfjord på Fosen og et snøskred ved Meråker (Staten vegvesen). E6 ble stengt i en kort periode pga. lokale oversvømmelser i Breivikhammertunnelen sør for Mo i Rana. Det ble også rapportert problemer med overvann flere steder bl.a. i Bodø. NVE har registrert flomvannstand på kun en målestasjon i et liten vassdrag, Sørra ved Sandnessjøen, som kan skyldes is i elveløpet. Det ble også observert en ispropp i Bergselva i Snillfjord i Sør-Trøndelag onsdag formiddag.

Andre episode: Fredag 22. og lørdag 23. desember

Torsdag 21. desember ble det utstedt varsler om jordskredfare og flom for deler av Vestlandet og Trøndelag. Begge varslene var på gult nivå gjaldt fra fredag kveld. Meteorologisk institutt (MET) utstedte i løpet av ettermiddagen også en melding om økt overvåking (ekstremværvarsel fase A) for Vestlandet med prognose som viste at det lokalt kunne komme 100-150 mm på 18 til 24 timer hovedsakelig som regn også i fjellet. Fredag morgen, basert på oppdaterte meteorologiske prognoser, ble både flom- og jordskredvarselet oppgradert til oransje nivå for deler av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

De første hendelsene oppsto allerede fredag kveld. Vannet skapte store utfordringer for trafikken (stengte veier) og flere huseiere fikk også problemer med vann i kjeller, særlig i Bergen område. Første jordskred ble rapportert ca. kl. 21:30 på Eikerol på fylkesveg 394 i Fjaler (Sogn og Fjordane).

Lørdag morgen kl. 06 gikk MET ut med ekstremværvarsel (fase C – «ekstremværet pågår») med navnet «Birk», som gjaldt for Hordaland og Rogaland. Målingene fra MET viste rekordstore nedbørmengder lørdag morgen, bl.a. på stasjonen Gullfjellet i Hordaland med 100,3 mm/24t. Deler av NVEs varsel om flom og jordskredfare ble nedgradert lørdag morgen siden prognosene viste mindre nedbør i deler av varslingsområdet, bl.a. i Trøndelag og Møre og Romsdal. Da ekstremværet Birk hadde passert lille julaften, hadde Hordaland og Rogaland fått de største nedbørmengdene. I Hordaland ble det registrert opp mot 120-160 mm fra fredag kveld til lørdag kveld og i Rogaland ble det registrert opp mot 100-120 mm i samme tidsrom. De store nedbørmengdene førte til flomvannføringer i mange små og mellomstore vassdrag, mange stengte veier som følge av oversvømmelse og skred, samt lokale overvannsproblemer. I store deler av varslingsområdet hadde flommen kulminert lørdag kveld, men det var fortsatt to innsjøer (Stordalsvatn sør i Hordaland og Djupadalsvatn i Rogaland) med flomvannføring på oransje nivå som kulminerte søndag morgen og avtok langsomt i løpet av søndag.

Kort oppsummering av hendelser og vannføringsobservasjoner:

Møre og Romsdal:
To veier stengt pga. jordskred (fv 111 ved Reiakvam og fv 655 i Norangsdalen). Utglidninger i bebygd område på Skeide i Ulstein kommune.

Sogn og Fjordane:
Fire stengte veier pga. jord- og flomskred (fv 394 ved Eikerol i Fjaler, fv 55 ved Vadheim, fv 214 ved Talberget som isolerte bygda Fimreite, et flomskred i Årdal). Elva har gjort skade på brufundament på fv 607 mellom Lavik og Leirvik. Flere har også fått skader pga. vann i kjeller. Det er også registrert faretegn for sørpeskred bl.a. i Sogndal.

Hordaland:
Fem stasjoner med vannføring på oransje nivå (5-10 årsflom ved Seimsfoss i Guddalselv og ved Djupevad i Handelandselva, 10 års flom ved Røykenes i Oselva og ved Fjellhaugen, sideelv til Blåelva, 10-20 års flom i Stordalsvatn i Etneelva).

Minst sju stengte veier eller veier med redusert framkommelighet grunnet flom/oversvømmelse (Eitrheim i Odda, fv 550 ved Velure, fv 368 ved Lonevåg, fv 235 ved Unnelandsvegen, fv 163 ved Særdalen, fv 79 ved Rosle, fv 607 ved Tveit). Mange steder med vann i kjeller (Bergen, Osterøy, Kvinnherad, Stord, Voss, Norhordland).

Minst seks stengte veier grunnet jord- og flomskred (Bruvikveien i Osterøy, fv137 i Hegglandsdalen i Os, E30 i Hausdalen nær Bergen, minst to jordskred i Etne på E 134 ved Kyrping i Åkrafjorden og mellom Stordalsvatnet og Nordheimsvatnet, jordskred ved Erdalveien i Fana som sperret veterantoglinjen), samt en stengt vei pga. et sørpeskred (rv 13 ved Byrkjenes i Odda lille Julaften).

Ei mindre elv ved Frette i Etne kommune tok nytt løp over privat eiendom julaften.

Rogaland:
Tre stasjoner med vannføring på oransje nivå (ca. 10 årsflom ved Djupadalvatn i Fundingslandselva og ved Venekvev i Lysevassdraget, 10-20 årsflom ved Kallveit i Årdal). En stengt vei grunnet oversvømmelse (fv 520 Svandalfossen i Sauda) og ett flomskred bak et ubebygd hus i Åbødalen (nabofamilie evakuert og Åbødalsvegen stengt) i Sauda.

Flomskred i Sogndal på Fv. 214, 24.12.2017. Foto: Statens vegvesen.

Flomskred i Sogndal på Fv. 214, 24.12.2017. Foto: Statens vegvesen.

Hjelp oss å få en god oversikt over hendelser og gjøre varslingstjenesten vår bedre ved å registrere dem: