Lokal varsling av snø- og sørpeskred i Longyeardalen

Publisert:

I perioden 20.10.2016 til 20.06.2017 vil NVE levere lokalt varsel for snø- og sørpeskred i Longyeardalen. Varselet formidles direkte fra NVE til brann- og redningstjenesten i Longyearbyen.

- Ordningen med lokal varsling i Longyeardalen kom i stand i desember 2015. Lokale observatører og ressurspersoner i Longyearbyen er svært viktige i utarbeidelsen av disse varslene, sier fungerende regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth.

Den lokale varslingen kommer i tillegg til den regionale snøskredvarslingen, som på Svalbard er varslingsområde Nordenskiöldland. Den regionale varslingen for hele landet starter opp igjen 1. desember og alle varsel blir formidlet på varsom.no og Varsom appen.

Kontaktpersoner:

Norges vassdrags- og energidirektorat
Odd Arne Mikkelsen, mobil: 977 59 345

Lokalstyret
Kjersti Olsen Ingerø, telefon 90 22 74 45