Kraftige regnbyger: Enkle tiltak kan redusere skader!

Publisert:

Meteorologisk institutt varsler svært kraftige regnbyger for Vestlandet og kraftige regnbyger i Agder tirsdag 31. juli.

Du kan lese varslene fra Meteorologisk institutt her.

Det er stor usikkerhet om hvor de kraftigste bygene kommer.

Konsekvenser av slike kraftige byger er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Når jorda er tørr og hard, slik som nå, kan det forsterke konsekvensene fordi vannet ikke trenger så lett ned i bakken, men i stedet renner av på overflaten. Dette øker faren for lokale oversvømmelser og erosjon

NVE oppfordrer både beredskapsansvarlige i kommuner og privatpersoner til å kontrollere avløpsveier og sørge for holde disse åpne. Det kan gjelde kummer, stikkrenner under veier/jernbane og dreneringsgrøfter. På den måten kan vannet renne fritt der det normalt renner, noe som i mange tilfelle gjør at man kan unngå at bekker/elver skifter løp. Slike løpsendringer skjer ofte helt ukontrollert og kan gi store skader.

Se nedbøren nå og de neste minuttene i kart her.

Flomvarslingen

08.00-21.00 alle dager

404 36 000 (ikke sms)

 

Jordskredvarslingen

08:00 - 21.00 alle dager

400 28 777 (ikke sms)

Høyeste varsler i dag

Varsler fra NVE
NVE
Søn
Man
Tir