Kortvarig flom i enkelte vassdrag på Sørlandet og i Telemark

Publisert:

Flere episoder med regn og regnbyger i slutten av uke 36 og begynnelsen av uke 37 førte til flomvannføring på gult nivå i enkelte vassdrag i Agder og Telemark.

Gjerstadvatnet, lørdag 9. september kl 13.30. Foto: Aud Kleivane.

 

Torsdag 7. september utstedte MET i samråd med NVE, et OBS-varsel for Agder, Telemark og Vestfold hvor det ble varslet store nedbørsmengder, opptil 70 mm på 24 timer, og fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbyger treffer. NVEs varslingstjenesten utstedte også eget varsel på gult nivå som advarte mot rask vannføringsøkning i elver og bekker. Et flomvarsel på gult nivå indikerer en potensielt utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre flomskader lokalt.

Det ble flere steder registrert mye nedbør, 40-50 mm på 24 timer, men bygene som var ventet i bakkant av nedbørfronten ble mindre kraftige enn fryktet.  I Vennesla i Vest-Agder var det imidlertid et jordskred fredag kveld pga. lokalt kraftig kortidsnedbør, noe som førte til at fylkesvei 57 ble stengt i flere timer.  NVE registrerte stor vannføring i mange vassdrag og flomvannføring på gult nivå i enkelte bekker og elver både i Aust- Agder og Telemark, som f.eks. i Stigvasselva og Kilåi. Flommen var kortvarig og kulminerte natt til lørdag.

Som følge av en ny påfyll med regn og lokale regnbyger ble det igjen mandag 11. og natt til tirsdag 12. september registrert flomvannføring i enkelte vassdrag både i Telemark og Agder, som for eksempel i Tovdalselv v/Flaksvatn, Otra v/Heisel og Grovåi i Seljord kommune. Det er store lokale variasjoner i observert nedbørsmengde. På enkelte steder i Telemark ble det registrert 50-60 mm på 24 timer.

Nedbørsmengdene som falt, for det meste som kraftige lokale regnbyger, ble større enn ventet. Episoden ble ikke varslet.

I begge tilfellene var flommene kortvarige, og det er ikke rapportert om skader som følge av flom eller overvannsproblemer i tettbygde områder.

Help oss å få en god oversikt over skredhendelser og flomskader ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no.