Helgen 19. - 20. august: Roligere situasjon enn ventet

Publisert:

Tross alt – det ble en roligere helg for Trøndelag og Møre og Romsdal enn ventet. Store nedbørmengder ble varslet, men mindre mengder ble observert og dermed få flom- og jordskredhendelser.

Mye vann ved Stemshaug i Aure, Møre og Romsdal. Foto: regObs / gunnard@svv

 

Varsling

Lørdag morgen ble det sendt ut gult varsel for både flom- og jordskredfare for lørdag 19. og søndag 20. august. Bakgrunnen var Obs-varselet fra MET om lokale nedbørmengder på opp mot 50-80 mm regn på 24 t for Trøndelag og nordlige områder i Møre og Romsdal. Obs-varselet ble oppjustert lørdag ettermiddag til 80-120 mm. Oppjusteringen førte til at flomvarslingen oppgraderte sitt varsel til oransje nivå. Dette varslingsnivået tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.


Flomvarselet ble blant annet oppgradert på bakgrunn av erfaringer fra flommen i 2011: «Vi fryktet samme konsekvens som i august 2011 hvor en liknende situasjon med 50-110 mm regn over Sør-Trøndelag førte til en stor skadeflom, med et 100-års gjentaksintervall», sier vakthavende flomvakt Erik Holmqvist.

 
Da flomvarselet ble satt på oransje nivå lørdag kveld ble det satt beredskap i NVE, både på hovedkontoret i Oslo og på regionkontoret i Trondheim, for å kunne følge situasjonen tett og bistå lokale beredskapsmyndigheter ved behov.


Søndag morgen viste det seg at de verste nedbørscenariene ikke hadde slått til. Maksimumsobservasjonen lå på 66 mm (Åfjord på Fosen), og prognosene tilsa at ytterligere 20-30 mm nedbør kunne forventes. Flomvarselet ble nedgradert til gult nivå søndag morgen og jordskredvarslingen opprettholdt sitt varsel på gult nivå.


Få hendelser

Det ble rapportert om noen få steinras, jordskred og lokale oversvømmelser i områdene som fikk mest nedbør. Meråkerbanen ble stengt søndag på grunn av nedbørsmengdene.


Store nedbørsmengder i indre strøk av Trøndelag ville hatt mye større konsekvens enn i ytre strøk. Størst mengde nedbør ble registrert på ytre strøk av Trøndelag, mens det i indre strøk kun ble registrert opptil 40 mm på 24 t.


Help oss å få en god oversikt over flomskader og skredhendelser ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no.


Utfordrende situasjoner

Den siste tiden har det vært ustabile luftmasser over store deler av landet. Situasjonen i helgen var en blanding av nedbørfront og byger. I slike situasjoner er det vanskelig å forutsi hvor nedbøren vil treffe og total nedbørmengde. Denne usikkerheten gjør det utfordrende å varsle fare for flom og jordskred. Les mer om dette her.