For 90 år siden: Februar 1928 - 50 mennesker omkom på grunn av sørpeskred på Vestlandet.

Publisert:

I februar 1928 ble Sørlandet og Vestlandet rammet av 55 sørpeskred som førte til at ca. 50 mennesker omkom. I tillegg ble det betydelige skader på bygninger, veier og jernbane. Skadene var verst i Hordaland og Sogn.

Etter en veldig kald forvinter i 1927/28, med dyp tele i lavlandet og is-skare i fjellet, og en nedbørrik januar med opptil to meter snø på enkelte steder, slo været om i begynnelsen av februar. En kraftig og mild luftstrøm innover Vestlandet 8. februar førte til at temperaturen steg betraktelig og nedbøren falt som regn. Temperaturstigning og voldsomme nedbørsmengder førte til at elvene steg raskt og at det begynte å gå mange sørpeskred.

Det er rapportert (Furseth, 2006; Roald, 2013) at mennesker omkom i sørpeskred fra 8. til 13. februar blant annet i Åseral i Vest-Agder, i Suldal i Ryfylke, i Røldal og Odda i Hardanger og i Voss og Vaksdal i Nordhordland. Flere omkom også i Vik, Årdal, Luster, Sogndal, Balestrand og Høyanger i Sogn. I Skåsheim på Bruhjell i Balestrand førte flere store sørpeskred til at Kafé Jotunheimen med familien på to voksne og tre barn ble feid på sjøen der alle omkom. Det gikk også liv tapt i Gloppen i Nordfjord. Flere gårder i Hordaland og Sogn ble ødelagt av skred. Der fjøs ble tatt, omkom mange husdyr. Et lite kraftverk ble tatt av skred i Skjelviki, og totalt ble 80 store hus helt ødelagt i Hordaland og 70 i Sogn. På strekninger Bergen-Voss ble bruer tatt av flom, og jernbanen ble stengt i 14 dager.

- Det er for å forebygge slike hendelser og unngå at liv og verdier går tapt som følge av jord-, sørpe- og flomskred at jordskredvarslingen og varsom.no ble opprettet i 2013. Dette er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR. Det er jordskredvarslingen som daglig vurderer fare for sørpeskred på regionalt nivå. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng og utløsningsårsak og dynamikk er nærmere et jord- eller flomskred enn et snøskred, opplyser seksjonsleder Hervé Colleuille i NVE. - Farevurderingen av sørpeskred er utfordrende fordi det er mange faktorer som må betraktes, bl.a. værutviklingen (lufttemperatur, vind, nedbør), snøforhold (dyp og struktur) og hydrologiske forhold som snøsmelting, vannmetning og tele i bakken, tilføyer Hervé Colleuille.

Kilder: «Flom i Norge», 2013. Lars Roald. Tom & Tom forlag. «Skredulykker i Norge», 2006. Astor Furseth. Tun Forlag. "Ulukkesdagane 8. og 9. februar 1928", Allkunne.no. Lest: 07.02.2018.


 

Eksempler på sørpeskred, fra mai 2010 i Troms: 

Sørpeskred i Nordreisa, Troms, 16. mai 2010. Foto: Andrea Taurisano/NVE.

 

Konsekvensene av et sørpeskred i utløpsomårdet til skredet, i Manndalen, Kåfjord kommune i Troms. Mai 2010. Foto: Andrea Taurisano/NVE  

 

Sørpeskred er hurtige, flomlignende skred av vannmettet snø, som ofte også river med seg jord og annet materiale. Sørpeskred har høy hastighet og stor rekkevidde og kan skade infrastruktur og mennesker. I motsetning til andre skred, løses sørpeskred ut i relativt slakt terreng. Sørpeskred skiller seg fra våtsnøskred ved at de starter i slake hellinger eller forsenkninger.

Sørpeskred løses oftest ut i perioder med kraftig regn og/eller intens snøsmelting ved brå temperaturøkninger. Sørpeskred kan også løses ut når et snøskred demmer opp en elv eller en bekk.

Sørpeskred kan ha stor rekkevidde også i relativt flatt terreng. De stopper ofte ikke før de når vann eller fjord. Dette gir en mer uforutsigbar skredbane. Skredene kan komme svært overraskende og kan nå ned til områder uten snø. Sørpeskred har stort skadepotensial på grunn av stor erosjonsevne, og kan forårsake betydelige materielle skader og ta liv.

16. mai 2010 omkom fire personer i et turfølge på åtte da de ble tatt av et sørpeskred i Jamtfjellet i Vefsn, Nord¬land. I Balestrand, Sogn og Fjordane, omkom to personer i et sørpeskred 21. mars 2011.
I 2017 er det registrert ca. 30 sørpeskred i Norge.

Flere store sørpeskred stengte veier og jernbane i Nordland i januar 2017. På Vestlandet førte en kort episode med mye regn kombinert med kraftig snøsmelting til flere sørpeskredhendelser bl.a. i Odda torsdag 23.november der to biler ble truffet av en flom av vann, jord, trær og store steiner. En person ble sendt til sykehus. Skredet var et flomskred som sannsynligvis ble utløst som et sørpeskred høyt oppe i fjellet.

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og sørpeskred. Jordskredvarslingen er utviklet og drives av NVE i samarbeid med Statens vegvesen, Bane NOR og Meteorologisk institutt. Hensikten med skredvarslingen er å forberede samfunnet på skredfare slik at man unngår tap av liv og forebygger skader på helse og verdier, reduserer skredskader på veg, jernbane og bosetning. Nylig ble rapporten om hvordan den nasjonale jordskredvarslingstjenesten ble utviklet og driftes, publisert.