Flomvarsel for Agder, Telemark og Vestfold: Statusoppdateringer og grafer med vannføringsdata

Publisert:

Det kom store nedbørsmengder over varslingsområdet i går, tirsdag. Vakthavende flomvarsler Elise Trondsen melder om at nedbøren ga seg rundt midnatt og at de fleste vassdrag har nå kulminert. Det er ventet lite eller ingen nedbør over det samme området de nærmeste dagene.

Mindre vassdrag i Vestfold har hatt rask stigning i vannføringen i går kveld og i natt, men vannføringen synker nå onsdag morgen. I Vestfold nådde ingen av NVEs målestasjoner flomnivå, men det har vært overvann og stengte veier flere steder i fylket.

I Telemark hadde små og mellomstore vassdrag rask vannføringsøkning fram til midnatt og har siden hatt synkende vannføring. Det var vannføring på oransje nivå på NVEs målestasjon, Kilen i Kviteseid, i natt. Det har vært oversvømmelser og flomproblemer flere steder i fylket, mange har fått vann i kjellerne sine. Det vært stengte veier og det kan ta tid før noen av disse er åpne igjen. Nedre del av Skiensvassdraget, nedstrøms Nordsjø, ligger like under gult nivå onsdag morgen. Det forventes ikke skadeflomsnivåer her.

I Aust-Agder stoppet nedbøren noe før midnatt og vannføringen i elvene er synkende onsdag morgen. Bare en av målestasjoenene, Lilleelv i Arendalsvassdraget, har hatt vannføring på oransje nivå. Det har vært overvann og stengte veier noen steder i fylket, men mindre alvorlig enn foregående helg.

Jordskredvarslingen har foreløpig registrert 3-4 jordskred i området, der de fleste er i Grenland. Meld gjerne inn observasjoner av jordskred til oss på jordskredvarsling@nve.no! 

Det kommer varsel for de neste tre dagene, som vanlig, kl.11.00 og 15:30.

Tirsdag kl 19.00:Det har regnet fra i formiddag i hele varslingsområdet og regnet vil fortsette videre ut over kvelden før det gir seg. Mest nedbør har Porsgrunn fått (60mm siden midnatt), mens det har kommet opp til 40mm i Agder (Mandal 39mm siden midnatt). Det ventes fortsatt mer regn i kveld, opp til 30mm til. Se grafer med oppdaterte sanntidsdata fra utvalgte stasjoner nederst i artikkelen.

Tirsdag 24.10 kl 23.00:

Det regner fremdeles, men nedbøren ventes å gi seg ved midnatt. På met.nos målestasjoner har det kommet over 90mm i Telemark og 55mm i Aust-Agder, ca 30mm i Vestfold inneværende døgn. Det er flomvannføring i elver i både Telemark, Aust-Agder og Vestfold.

Vannføringen ved Lilleelv (Arendal) ventes å kulminere på omtrent samme nivå som søndag, på oransje nivå. De fleste målestasjonene i lavereliggende strøk i Aust-Agder og Telemark har fremdeles stigende vannføring, flere av dem stiger raskt i kveld.

Det er meldinger om flere stengte veier, oversvømmelser og vann i kjellere flere steder i varslingsområdet, særlig i Telemark.

Det forventes at små vassdrag vil nå flomtoppen i løpet av natten, mens større vassdrag vil kunne ha stigende vannføring også et stykke ut over onsdagen.

Det ventes fortsatt ikke vannføringer som vil gi skade i de store og regulerte vassdragene.

Det frarådes nå sterkt å holde seg nær elver og bekker med stor vannføring

Grafer som viser vannføring på utvalgte stasjoner ligger under artikkelen.

NVE følger situasjonen tett og kommer med oppdatert informasjon seinest kl 11 onsdag.

 

Tirsdag 24.10 kl 19.00:Det har regnet fra i formiddag i hele varslingsområdet og regnet vil fortsette videre ut over kvelden før det gir seg. Mest nedbør har Porsgrunn fått (60mm siden midnatt), mens det har kommet opp til 40mm i Agder (Mandal 39mm siden midnatt). Det ventes fortsatt mer regn i kveld, opp til 30mm til. Se grafer med oppdaterte sanntidsdata fra utvalgte stasjoner nederst i artikkelen.

Mange elver har hurtig økende vannføring, og i enkelte elver er det registrert flomvannføring – i tillegg til de som hadde flomvannføring allerede da nedbøren startet i dag.

Det har så langt vært enkelte problemer med framkommelighet på både i Telemark og Aust-Agder og flere veier har vært stengt.

For info om stengte veger, ring vegtrafikksentralen på tlf.177 eller se trafikkmeldinger i kart (ekstern lenke).

 NVE følger situasjonen tett og kommer med oppdatert informasjon før kl 23 tirsdag.

 

Tirsdag 24. oktober, kl 15.00: Det har regnet en del i Agder, Telemark og Vestfold allerede. Små nedbørsfelt har rask økning i vannføring. Noen av elvene i Agder, som fremdeles har flomvannføring på gult nivå på grunn av nedbøren som kom i helga, har begynt å øke igjen og øker sakte nå. Vi forventer at noen av områdene som hadde flom i helga kan nå oransje nivå i dag. Her forventes nedbøren å gi seg i ettermiddag/tidlig kveld, men det tar noe mer tid før vannet kommer til de nederste delene av vassdragene. For de neste dagene er det ventet liten eller ingen nedbør, og etter hvert minkende vannføring.

For Telemark og Vestfold er det ventet intens nedbør i kveld, opp til 10 mm per time. Det er Grenland og det vestlige kystområdet av Vestfold som antas å få mest regn. Her forventer vi både oversvømmelser og flomvannføring på oransje nivå i mindre bekker og elver, samt overvann i tettbygde områder. Etter midnatt forventes det lite eller ingen nedbør og derfor venter vi at situasjonen avtar tirsdag kveld for de minste vassdragene og utover onsdag for de middels store vassdragene. Det ventes ikke flom på oransje nivå i verken Skienselva eller Numedalslågen.

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 

Neste statusoppdatering før kl 19 i kveld. 

For info om stengte veger, ring vegtrafikksentralen på tlf.175 eller se trafikkmeldinger i kart (ekstern lenke).

Tirsdag 24. oktober kl 10:20: Flom- og jordskredvarslene er nå oppdatert med henholdsvis oransje nivå for flom i deler av Aust-Agder, Telemark og Vestfold, gult nivå i Vest-Agder og gult nivå på jordskredfare i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Flere steder i Agder er det fremdeles flomvannføringer som følge av helgens nedbør. Se grafer med oppdaterte sanntidsdata fra utvalgte stasjoner nederst i artikkelen. Det er også svært vått i bakken.

Det er ventet høyest nedbørsmengder over Telemark og Vestfold, hvor nedbøren kommer over kortere tid enn et døgn (~12t). Intensiteten på nedbøren vil kunne gi oransje vannføring i små og mellomstore vassdrag her.

I Agder er det ikke ventet fullt så mye nedbør, men siden det fremdeles er vått både i bakken og mye vann i vassdragene generelt, skal det ikke så mye nedbør til før vi igjen kan få flomvannføringer på oransje nivå her.

 

Mandag kl. 08.45: Vannføringen har nå kulminert i de fleste vassdrag. Nidelva v/Rygene kulminerte i natt på gult nivå.  Tovdalselv v/ Flaksvatn stiger fremdeles og er nå på oransje nivå, nærmer seg kulminasjon. Lillelv (Arendal) er også på oransje nivå, men ventes å synke utover formiddagen til gult nivå. Varslet på gult nivå opprettholdes for mandag, selv om det lokalt fremdeles er mye vann i elvene.

Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake utglidinger lokalt. Vær spesielt oppmerksom på utglidinger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire og i områder med marine avsetninger. Ved observasjon av slike hendelser, varsle beredskapsansvarlig i kommunen.

For Aust-Agder ventes noe nedbør utover dagen, opp mot 10-20mm. Mer nedbør ventes tirsdag. NVE følger utviklingen. Oppaterte flomvarsler kommer som vanlig kl 11 og 15:30.

 

Søndag kl.22.00: I Agder ventes det noe nedbør gjennom natten, opp mot 10-20mm frem til kl.08.00 mandag morgen. Intensiteten vil ikke være like høy som tidligere. De fleste små og mellomstore vassdrag har nå kulminert. Vannføringen avtar altså i f.eks. Gjerstad, Lundevatn (Tvedestrand), Stigvassåi (sidevassdrag til Nidelva) og Søgne. 

Vannføringen ved Lilleelv (Arendal) og Myglevatn (nord i Manndalsvassdraget) stiger fremdeles, men ser ut til å nærme seg kulminasjon, begge sannsynligvis på gult nivå.

Regulanten melder om at Arendalsvassdraget (Nidelva) ved Rygene ventes å kulminere i løpet av mandag, nær begynnende skadenivå, men en god del lavere enn ved situasjonen i begynnelsen av oktober. Andre "trege" vassdrag som Tovdalselv v/Flaksvatn vil fortsatt stige og ikke kulminere før i morgen, men på nivå godt under flommen i begynnelsen av oktober.

Ny oppdatering kommer senest kl. 11 i morgen.

Søndag kl. 18.30: Vannføringen stiger fremdeles i deler av Aust-Agder, men det er store lokale forskjeller. Vannføringene er størst i Tvedestrandområdet, og fører til store lokale oversvømmelser. Vannføringsstasjon Lundevatn (Tvedestrand) har akkurat kulminert på 294m3/s. Vannføringen i dette området er mye større enn den var under flommen i begynnelsen av oktober.

Målestasjon Lilleelv (Arendal) stiger fremdeles raskt, men er foreløpig på gult nivå. Ved målestasjon Gjerstad har vannføringen kulminert under gult nivå.

Det frarådes nå sterkt å holde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

 

Søndag kl. 14.00: Det regner fortsatt godt i Agder. Vannføringen stiger raskt i flere vassdrag og mange steder tilsvarer dette et oransje nivå i vannføring. Det er rapportert om flere stengte veier, et jordskred og store lokale oversvømmelser, spesielt på strekningen Grimstad – Risør. Kulminasjon er ikke nådd ennå. Sognelva, en sideelv til Nidelva, har nå en vannføring som er større enn ved forrige flom og vannføringen er stigende. Nidelva stiger også godt. Regulanten følger situasjonen, og det ventes fortsatt ikke vannføringer som vil gi skade i de regulerte vassdragene. På grunn av lokale forskjeller gjenspeiler de utvalgte vannføringsstasjonene lenger ned på siden ikke et oransje nivå.

Det frarådes nå å holde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Ny oppdatering kommer innen kl.19.

Søndag kl. 10.30: Lokalt har det kommet opp mot 100 mm siste døgn frem til kl.08 i dag. Vesentlig mindre for store deler av varslingsområdet. Det ventes fortsatt mye regn søndag, opp mot 60 mm. Aust-Agder er mest utsatt. Nedbøren ventes å avta søndag kveld. Vannføringen stiger nå raskt i flere vassdrag og nærmer seg vannføringer på gult nivå. Varslene om flom- og jordskredfaren ble oppdatert kl.10.20. Ny oppdatering kommer innen kl.14.

Lørdag, kl 21.30: De store medbørmengdene har latt vente på seg, men det har begynt å regne kraftig igjen i varslingsområdet nå i kveld, og prognosene er uendret. Bruk værradaren på yr.no for å følge nedbørutviklingen. Ny oppdatering om flom- og jordskredfaren kommer i morgen formiddag kl 11.

Lørdag, kl 14.30: I natt kom det opp mot 65 mm i kystnære strøk, og mer regn er i vente. Oppdaterte prognoser viser opp mot 60-90 mm for lørdag og 50-80 mm søndag. Lørdag trekker nedbøren noe lenger inn i landet, men for søndag er det i hovedsak ytre strøk som er mest utsatt.

Vannføringene antas å stige utover lørdag kveld og søndag, etter som hovedtyngden av nedbøren ventes å komme f.o.m lørdag ettermiddag og søndag. Se grafer med oppdatert vannføring nederst i denne saken.

For store deler av varslingsområdet ventes det fra fredag til søndag opp mot totalt 140 mm (dette inkl. nedbøren for fredag). Lokalt langs kysten kan summen bli høyere, opp mot 200 mm. Til sammenligning fikk man under flommen i begynnelsen av oktober ca. 300 mm over 3-4 dager over et vesentlig større område enn det man har nå. Det ventes ikke flomvannføringer på nivå med flommen i begynnelsen av oktober for de større vassdragene.

Det er de små og mellomstore elvene i Aust-Agder på strekningen Birkenes – Vegårshei som er mest utsatt. Enkelte små elver i ytre strøk har allerede flomvannføring. Lenger inn i landet er vannføringen økende, men foreløpig ikke på flomnivå. Tovdalselva v/Flaksvatn ventes å gå opp i gult nivå, mens det ikke ventes flomvannføringer Nidelva.

Det er nå litt over normal vannføring i de store regulerte vassdragene vest i varslingsområdet (Otra, Mandalselva). Det ventes ikke vannføringer som vil kunne gi skadeflom i disse vassdragene. Regulanten melder om god kontroll på situasjonen.

Pr. 21.10.17 kl.21.30 har NVE ikke mottatt info om noen hendelser, bortsett fra noen stengte veier.

Følg vannføringen på Sørlandet under. Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. 

Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme.

Fra øst mot vest:

Telemark: 

Hørteåa, ved Hørte.

Vannføring i Hørteåa, ved Hørte

Vestfold: 

Istreelva, Tjølling.

Vannføring i Istreelva, Tjølling

Aust-Agder:

Gjerstad, Gjerstadvassdraget.  

Vannføring ved Gjerstad

Lilleelv, Arendalsvassdraget.  

Vannføring i Lilleelv, Arendalsvassdraget

Lundevann, Tvedestrand

Vannføring ut Lundevann, i Tvedestrand kommune

Flaksvatn, Tovdalselv

Vannføring ut Flaksvatn, i Tovdalselva

Vest-Agder:

Søgne, Søgneelva

Vannføring ved Søgne, i Søgneelva

Kjølemo, Mandalselva

 

Vannføring i Mandalselva,ved Kjølemo

 

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Anbefalte tiltak: Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc.) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere, følge med på prognoser (yr.no) og oppdaterte vannføringsdata og oppdaterte varsler på Varsom.no. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

Help oss å få en god oversikt over evt. flomskader og skredhendelser og ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Oversvømmelse i Froland kommune, Aust-Agder. Foto: NVE/Tommy Skårholen
Fiansvingen, Tvedestrand i Aust-Agder. Foto: NVE/Tommy Skårholen
Ubergsmoen, Vegårshei. Foto: NVE/Tommy Skårholen