Flommen på Vestlandet og i Ottavassdraget - oppdatert status mandag 15. oktober kl 15.30

Publisert:

Nedbøren i områdene som har hatt flom siste døgnet har avtatt eller opphørt, og temperaturen har sunket siden i natt. Vannføringstigningen har mange steder flatet ut eller er på veg ned. I nedre deler av Gudbrandsdalslågen er det ventet av vannføringen vil stige litt til og nå oransje nivå.

Flomstengt vei ved Skjolden. Foto: Mari Vold/NVE

 

Følg vannføringen ved målestasjonene våre. Se grafikk lengre ned på siden.  

 

Det er ventet lite nedbør i Sør-Norge frem mot helga, men noe bygeaktivitet på Vestlandet på onsdag. 

Ottavassdraget og Gudbrandsdalslågen

Vannføringen har nå kulminert i øvre del av Ottavassdraget og avtar raskt. Ved Ofossen har vannføringen avtatt med over 100 m3/s de siste timene. Det er samme tendens i Bøvra. I nedre del av Ottavassdraget har Vågåvatn akkurat kulminert ett stykke opp i rødt nivå. Vannføringen ved Lalm, nedenfor samløpet mellom Otta og Finna, har flatet ut opp mot rødt nivå og vil holde seg på det nivået utover dagen inntil vannføringen ut av Vågåvatn har begynt å avta vesentlig.

Vannføringen i Gudbrandsdalslågen ved Eide, nedstrøms samløpet mellom Otta/Sjoa og Lågen, er moderat økende og ligger nå så vidt under på oransje nivå. Det er ventet at vannføringen vil stige litt til og nå lavt oransje nivå. Det ble i går, søndag, utstedt varsel på gult nivå for Gudbrandsdalslågen ned til Mjøsa. Det ventes fortsatt økende vannføring fra Eide og ned mot Mjøsa, men på et lavere nivå enn Eide (gult nivå eller lavere).

Vestlandet

Vannføringen har kulminert de aller fleste steder.

I Sogn og Fjordane har Lovatn, Strynsvatn har kulminert på rødt nivå, Nordre Oldevatn har kulminert på grensen mellom oransje og rødt nivå. Også i Viksvatn (Gaular), Jølstervatn og Haukedalsvatn har vannstanden kulminert på oransje nivå. Vannføringen er her sakte på vei ned.

Også i Hordaland har vannføringen kulminert på oransje nivå, flere steder i øvre del av det oransje nivået, slik som Opo, Kinso og Vosso. Opo og Kinso er nå på gult nivå, mens Vangsvannet avtar mer sakte og er fortsatt på rundt 20-års flom. 

 

Jordskredfaren i flomområdene er nå generelt sett liten. Lokalt kan det være fare for utglidninger langs elvebreddene fram til vannstanden i vassdragene er normal igjen.

 

Følg vannføringen i Ottavassdraget og på Vestlandet her

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data.

Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme.

 

Vågåvatn

Vannføringa ut av Vågåvatn

Otta ved Lalm

Vannføringen ved Lalm nedenfor samløpet mellom Otta og Finna

Gudbrandsdalslågen ved Eide

Vannføringa i Gudbrandsdalslågen ved Eide

Sogn og Fjordane

Lovatn

Vannføringa ut av Lovatn

Strynsvatn

Vannføringa ut Strynsvatn

Nordre Oldevatn

Vannføringa ut Nordre Oldevatn

Viksvatn i Gaular

Vannføringa ut Viksvatn, i Gaular

Hordaland:

Opo, ved utløpet av Sandvenvatn

Vannføringa i Opo, ved utløpet av Sandvenvatn

Vosso, ved utløpet av Vangsvatnet (Målestasjon Bulken)

Vannføringa i  Vosso, ved utløpet av Vangsvatnet (måletasjon Bulken)

Flomvarsling: tlf. 404 36 000, flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: tlf. 400 28 777, jordskredvarsling@nve.no 

Bilder fra regObs: