Flom og jordskredfare: Oppdatert status søndag 28. april kl. 09.30

Publisert:

Søndag morgen har vannføringen økt til gule og oransje flomnivå i flere elver og bekker i Telemark og Buskerud. Regnværet er i ferd med å gi seg, og det ventes derfor at vannføringen mange steder vil nå sitt maksimale nivå i løpet av søndag formiddag.

Omnesfoss i Hjartdøla, søndag 28. april kl 08. Vannføringen er litt over middelflom. Foto: Trine Lise Sørensen/NVE

 

Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen til NVE, SØNDAG 28. april 2019 kl. 09.30. 

Det er utstedt varsler for deler av Østlandet og for deler Trøndelag og Møre og Romsdal.

Sist oppdaterte varsler for flom og jordskredfare finner du her. 

NVE har foreløpig ingen kjennskap om jordskredhendelser, store oversvømmelser eller stengte veier.
Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i NVE opplyser søndag morgen at vannføringen økt til gule og oransje flomnivå i flere elver og bekker i Telemark og Buskerud. I for eksempel Austbygdeåi, som renner ut i Tinnsjøen, har vannføringen økt fra omkring 50 m3/s i går ettermiddag til ca. 130 m3/s søndag morgen. Og i Jondalselv ved Kongsberg har vannføringen økt fra ca. 20 til 60 m3/s i løpet av natten. Det ble observert rundt 40-50 mm nedbør flere steder i området det siste døgnet.

Regnværet er i ferd med å gi seg, og det ventes derfor at vannføringen mange steder vil nå sitt maksimale nivå i løpet av søndag formiddag. Vannstanden i innsjøene i området vil sannsynligvis stige noe lenger. Snøsmelting alene vil ikke kunne opprettholde de flomvannføringene vi har i Telemark og Buskerud. -Vi fraråder folk å oppholde seg langs flomstore elver og oppfordrer å sikre verdier mot flomvannet, tilføyer Erik Holmqvist.

Jordskredvarslingen i NVE, ved Graziella Devoli, anbefaler å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring

-Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer prognoser i samarbeid med regulanter i Drammensvassdraget, Numedalslågen og Skiensvassdraget, tilføyer vakthavende hydrolog. Flom- og jordskredvarsel blir oppdatert innen kl. 11.

Hvis du ser elver eller bekker som går over sine bredder og som kan skape problemer, eller du observerer jord-, flom- eller sørpeskred, så meld fra til beredskapsansvarlig/politi i din kommune.

 

Følg vannføringen på Østlandet og i Trøndelag her:

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. 

Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme.

Fra øst til vest:

Drammensvassdraget:

Bergheim, i Hallingdalselva

Vannføring i 2018: 800 m3/s

 Ved Bergheim i Hallingdalselva

Eggedal, i Simoa

Største vannføring i 2018: Eggedal

Numedalslågen

Borgåi

 Borgåi

Jondalselv

Jondalselv

 

Skiensvassdraget:

Omnesfoss, Hjartdøla

Vannføring i 2015: Ca. 590 m3/s.

Vannføring ved Omnesfoss, i Hjartdøla

 Hørte, i Bøvassdraget

Vannføring i 2015: 170 m3/s, 2018: 167 m3/s. 

Hørte, i Bøvassdraget

Grovåi (sideelv til Bøelva)

Grovåi, i Bøvassdraget

Trøndelag:

Eggafoss i Gaula

Grovåi, i Bøvassdraget

Syrstad i Orkla

Grovåi, i Bøvassdraget

Hjelp oss å få en god oversikt over hendelser og gjøre varslingstjenesten vår bedre. Send bilder av flom og jordskred:

 - Regobs

 - Send epost til 

jordskredvarsling@nve.no eller 

flomvarsling@nve.no

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan ventes mange skredhendelser; noen kan få store konsekvenser.

Anbefalte tiltak: Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc.) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere, følge med på prognoser (yr.no) og oppdaterte vannføringsdata og oppdaterte varsler på Varsom.no. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger. 

Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

Help oss å få en god oversikt over evt. flomskader og skredhendelser og ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.