Flom og jordskredfare: Oppdatert status lørdag 27. april kl. 20.30.

Publisert:

Det har hittil i dag kommet 20 – 40 mm med regn mange steder i Aust-Agder og Telemark. Det er så langt i kveld flomvannføring ved en av vannføringsstasjonene NVE mottar data fra, men som følge av vedvarende regn og snøsmelting ventes vannføringer og vannstander å øke til flomnivåer flere steder i løpet av kvelden og natten. De mest utsatte områdene er indre strøk av Telemark og Buskerud.

NVE følger med på flomutviklinga. Bildet er fra flommen på Sørlandet i september 2017. Foto: Petter Våge/NVE

 

Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen til NVE, LØRDAG 27. april 2019 kl. 20.30. 

Det er utstedt varsler for deler av Østlandet og for deler Trøndelag og Møre og Romsdal.

Sist oppdaterte varsler for flom og jordskredfare finner du her. 

Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i NVE opplyser at vannføringer i flere vassdrag er markert økende, både som følge av snøsmelting og vedvarende regn. Vannføringen ventes å øke til flomnivåer i løpet av kvelden eller natten flere steder. 

Det er foreløpig ikke registrert oversvømmelser og jordskredhendelser, men faren øker i løpet av i kveld og natt til søndag, som er da det ventes mest nedbør. Det er imidlertid registrert et steinsprang i Fyresdal, som har ført til redusert fremkommelighet på FV 355. 

- Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer prognoser i samarbeid med regulanter i Drammensvassdraget, Numedalslågen og Skiensvassdraget, tilføyer vakthavende hydrolog.

Hvis du ser elver eller bekker som går over sine bredder og som kan skape problemer, eller du observerer jord-,  flom- eller sørpeskred, så meld fra til beredskapsansvarlig/politi i din kommune.

Følg vannføringen på Østlandet og i Trøndelag her:

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. 

Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme.

Fra øst til vest:

Drammensvassdraget:

Bergheim, i Hallingdalselva

Vannføring i 2018: 800 m3/s

 Ved Bergheim i Hallingdalselva

Eggedal, i Simoa

Største vannføring i 2018: Eggedal

Numedalslågen

Borgåi

 Borgåi

Jondalselv

Jondalselv

 

Skiensvassdraget:

Omnesfoss, Hjartdøla

Vannføring i 2015: Ca. 590 m3/s.

Vannføring ved Omnesfoss, i Hjartdøla

 Hørte, i Bøvassdraget

Vannføring i 2015: 170 m3/s, 2018: 167 m3/s. 

Hørte, i Bøvassdraget

Grovåi (sideelv til Bøelva)

Grovåi, i Bøvassdraget

Trøndelag:

Eggafoss i Gaula

Grovåi, i Bøvassdraget

Syrstad i Orkla

Grovåi, i Bøvassdraget

Hjelp oss å få en god oversikt over hendelser og gjøre varslingstjenesten vår bedre. Send bilder av flom og jordskred:

 - Regobs

 - Send epost til 

jordskredvarsling@nve.no eller 

flomvarsling@nve.no

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan ventes mange skredhendelser; noen kan få store konsekvenser.

Anbefalte tiltak: Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc.) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere, følge med på prognoser (yr.no) og oppdaterte vannføringsdata og oppdaterte varsler på Varsom.no. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger. 

Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

Help oss å få en god oversikt over evt. flomskader og skredhendelser og ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.