Flom, jord- og flomskred førte til stengte veier på Nordvestlandet og Trøndelag 26.11.2016

Publisert:

Onsdag 23. november sendte NVE et varsel om fare for flom, jord- og flomskred, for fredag 25. og natt til lørdag, på grunn av mye regn og snøsmelting. Det kom mye nedbør, opp mot 60-80 mm, i tråd med varslene fra Meteorologisk institutt. Høy temperatur og vind i fjellet bidro til spesielt stor snøsmelting.

Det gikk flere jord- og flomskred i løpet av fredagen og natt til lørdag både i Sogn og Fjordane (Gaular), Møre og Romsdal (Gjemnes, Halsa, Rauma), i Sør-Trøndelag (Meldal, Orkanger) og Nord-Trøndelag (Stjørdal).  Det gikk også flere vannutløste steinsprang. Flere elver ble raskt flomstore i løpet av kvelden og natten, noe som førte til lokale oversvømmelser og enkelte stengte veier. De fleste vassdragene kulminerte som ventet på et gult nivå eller under. Enkelte vassdrag som Surna i Møre og Romsdal kulminerte på et nivå tilsvarende, statistikk sett, en returperiode på ca. 20-40 år, men uten å forårsake skader. NVE var i kontakt med enkelte kommuner, Politiet, Statens vegvesen og Jernbaneverket, og fulgte situasjonen tett fredag kveld og natt til lørdag.

Help oss å få en god oversikt over skredhendelser ved å registrere dem i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no