Fare for jord-, sørpe- og flomskred på gult nivå i deler av Nordland og Trøndelag for 24.mars 2020

Publisert:

En front med varm og fuktig luft er på vei inn mot Nordland. Regn og snøsmelting kombinert med mye vind gjør at faren for jord- og flomskred øker utover tirsdagen. I områder med mer enn 40 cm snø øker faren for sørpeskred. Kyststrøk er mest utsatt, og områder under 500-700 moh.

Prognose for nysnø og regn, for 24.mars 2020. Kilde: www.xgeo.no

Utstedt varsel om jord-, sørpe, og flomskredfare, gult nivå for deler av Nordland og Trøndelag

Det er utstedt varsel for Nordland og nordlige deler av Trøndelag. Det ventes 40-60 mm nedbør på 12 timer fra tirsdag morgen, som regn under ca. 500-700 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting, opp mot 40 mm på 24 timer.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

 

Gult farevarsel er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Situasjonen kan medføre følgende hendelser i utsatte områder:

  • Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme
  • Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.

Tiltak og råd

  • Abonner på varsel fra varsom.no.
  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no 
  • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (bil, campingvogn langs elver og bekker) og utsatte steder (kjeller)
  • Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv
  • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger
  • Kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser både på oransje og rødt; i enkelte, sjeldne tilfelle også på gult nivå.
  • Les mer om forebygging av skader ved flom- og jordskredfare her.

Help oss å få en god oversikt over evt. flomskader og skredhendelser og ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.