27.–28.04: Flom- og jordskredfare på oransje og gult nivå

Publisert:

NVE varsler flom- og jordskredfare på oransje og gult nivå for deler av Sør-Norge på lørdag 27. april.

Prognose: Regn og snøsmelting lørdag 27. 04.2019. Kilde: senorge.no

 

Årsaken er at det ventes mye nedbør i deler av Sør-Norge, spesielt i Telemark, Buskerud og sør i Oppland. Det er ventet opp til 100mm i løpet av lørdag og søndag. Nedbørsmengdene vil variere lokalt. Høy temperatur vil opprettholde stor snøsmelting også i høyfjellet. 

Flomfare

Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring i små og store elver. Også i vassdrag uten snø ventes stigende vannføring på grunn av mye regn. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Varslingsnivået er oppgradert/nedgradert fra gult til oransje.

Jord-, sørpe- og flomskredfare

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy etter flere uker med snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm. snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Flom- og skredvarsling

Følg med på varsom.no

Hva gjør du for å forebygge skader når det er flom og skred?

 

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no