2016 ble avsluttet med flom- og jordskredhendelser

Publisert:

Mildvær, med mye regn og snøsmelting, førte til flom, jord-, sørpe- og flomskred fra Vestlandet til Nordland. For de siste dagene i 2016 ble det varslet flom- og jordskredfare for flere områder fra Nord-Rogaland til Sør-Troms.

Det ble registrert flere jord- og flomskredhendelser både i Hordaland (Eidfjord), Sogn og Fjordane (Luster, Gloppen, Sogndal, Høyanger), i Møre og Romsdal (Rauma), i Trøndelag (Verran, Melhus, Stjørdal) og i Nordland (Meløy). I samme periode ble det også observert flere snøskred og vannutløste steinsprang. Det har vært flomvannføring i mange elver, og noen mindre oversvømmelser er innrapportert. Spesielt i Ryfylke i Rogaland, i Sunnhordaland og elvene rundt Eikefjord i Sogn og Fjordane var det stor vannføring i elvene. Lokale oversvømmelser, overvann og flom førte til stengte veier bl.a. i Hordaland (Lindås), Sogn og Fjordane (Devik), Møre og Romsdal (Volda) og Trøndelag (Steinkjer).

Det er så langt rapportert få hendelser, spesielt i Nordland, Hordaland og Rogaland. Help oss å få en god oversikt over hendelser ved å registrere dem i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no.