Kart og datakilder

regObs-logo

 www.regobs.no

 Registrering an naturfarerelaterte observasjoner.
 Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.

Snøskredskolen inneholder tips til enkel deling av informasjon via regObs.

Har du ikke appen?

Last den ned for iOS og Android-telefoner her:

App Store

Google play

I temakartet Bratthetskart i NVEs kartkatalog finner du et bratthetskart som du kan bruke på mobil/tablet og PC.

I tillegg kan du dele valgt kartutsnitt, og det du har tegnet i kartet, med andre.  En kjapp og grei måte å dele turforlag og ruteinfo på med turkamerater.

Du finner tegneverktøyene i venstre side av kartbildet, og deleverktøy på høyre side.

 

 www.senorge.no

 m.senorge.no (mobilversjon av senorge.no)

Kartportal som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge, helningskart, vegmeldinger med skred og uvær – og mye mer.

Hovedtemaene i seNorge er:

 

 • Snø: Snøkart for Norge. Snøkart for Norge. Se kart bl.a. over snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen
 • Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur.
 • Vann: Vannkart for Norge. Se kart bl.a. over vannmetning i jord og grunnvannstand.
 • Helning/bratthet: legge til helningen til terrenget gjennom å legge til bratthetskart.

Brukertips

- på mobilversjonen av senorge: Klikk på snø-ikonet 

 • Klikk så på «Kart» oppe i høyre hjørnet
 • Kryss av for ønsket tema, eks. «Nysnødybde siste døgn kl 7», «Bratthetskart». Zoom inn til ønsket område, eller trykk på «GPS-knappen»

På PC/nettversjonen www.seNorge.no, klikk på snø-ikonet

For snø, vann og værdata:

 • Klikk på «Arealdata» for å åpne lister over snø, vann og vær.
 • Under «Snø», klikk f.eks. på «Snødybde»
 • Zoom til ønsket område (rull på musen, eller dra firkant i kartet ved å holde inne Shift + venstre musetast, eller bruk zoom-knappen nederst i kartvinduet)
  Tips: Dra i «Synlighet»-slideren nederst i kartvinduet for å justere snølaget. 

For bratthetskart/helning:

 • Klikk på «Støttekart»
 • Kryss av «Bratthet».
 • Zoom til ønsket område (rull på musen, eller dra firkant i kartet ved å holde inne Shift + venstre musetast, eller bruk zoom-knappen nederst i kartvinduet)
  Tips: Dra i «Synlighet»-slideren nederst i kartvinduet for å justere bratthetslaget.

www.xgeo.no

Dette er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid med NVE og met.no fremstilt ulike fareindekser basert på griddede vær- og snødata fra senorge.no. Fareindeksene er basert på statistiske sammenhenger og bruk av terskelverdier for ulike kombinasjoner av parametere. xGeo innholder produksjon av data og formidling av resultater som kommer ut av dette samarbeidet.

xGeo er normalt tilgjengelig for alle og inneholder svært mange typer data – både historiske observasjoner og modellkjøringer, samt prognoser og sanntidsdata.

http://api.nve.no

Data som ligger på api.nve.no er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no.

Data som ligger på tjenestelaget er ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten.

RegObs

 • regObs datasett: data fra regObs vises med regObs logo, etterfulgt av en tekst
 • regObs enkeltdata: i tilfellene på regObs hvor det er en bestemt kilde som brukes (eg. et bilde eller en observasjon) henvises det til den aktuelle observatøren.
 • øvrige tilfeller: ved å merke bearbeidelsen med NVEs logo, etterfulgt av en tekst.
 • Logoen til regObs finnes på: tinyurl.com/regobs-logo.

Eksempler på kartlag i NVE Atlas

Farekart

Flomsonekart
Flomutsatte områder. 10- til 1000-års flom og klimasone.

Skredfaresone - snøskred og jordskred
Faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder

 

Aktsomhetskart

Iskart

Svekket is
Svekket is i vann og elv på grunn av kraftutbygging.

Snø- og steinskred
Snø- og steinskredutsatte områder

Snøskred
Snøskredutsatte områder

Snøskredområder - forsvaret
Forsvarets snøskredkart

Skredhendelser
Database med skredhendelser i Norge

Kvikkleire
Kartlagte soner med fare for kvikkleireskred

Jord- og flomskred
Jord- og flomskredkart - nytt!

Steinsprang
Steinsprangutsatte områder