Om svekket is kartet

På grunn av vassdragsregulering vil det på regulerte vann være endringer i vannstand og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene.

Svekket is kartet er en standard bakgrunn på vårt iskart. I tillegg til svekket is pga reguleringer viser iskartet også isobservasjoner, registrerte isulykker, isproblemer og sanntidsdata av vanntemperaturer og vannføring.

Det er viktig å forstå at kartbakgrunnen viser en normal midtvintersituasjon. Under islegging og isløsning, samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete områdene være vesentlig større enn angitt på kartet.

Norges Vassdrag og Energi Direktorat Heldekkende rødt viser de aller farligste områdene. Legg ruta godt utenom disse områdene!"
Norges Vassdrag og Energi Direktorat Skravert rødt betyr at isen ofte er usikker her. Typisk blir isen dårlig ved nedtapping, men det kan også være periodevis tapping eller svært variable isforhold i tillegg til litt svekking.
Norges Vassdrag og Energi Direktorat Tykk blå linje rundt innsjøen betyr at det er et magasin med varierende vannstand og oppsprukket is langs land. Isen er alltid farligst der strandkanten er bratt.
Norges Vassdrag og Energi Direktorat Helrukken rød strek betyr elvestrekning med enten øket vannføring eller fare for plutselige overløp. Kan forveksles med veier. Er du i tvil endrer du kartbakgrunnen til satellittbilde.
Norges Vassdrag og Energi Direktorat Helrukken svart strek viser vannveier, dvs. overføringer av vann ved reguleringer. Kan forveksles med jernbanen. Er du i tvil endrer du kartbakgrunnen til satellittbilde.
Norges Vassdrag og Energi Direktorat Det er lagt en svart skravering over de områdene vi vet at det er kraftverk, men ikke har fått ferdig vurderingen. Ved behov kan denne skraveringen fjernes ved å trykke på knappen Her kan du velge å skru av/på skraveringen eller fjerne svekket is bakgrunnen helt over kartet.
  • Kartene viser hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringen i en normal vintersituasjon. Informasjonen må derfor brukes sammen med kunnskap om isforholdene akkurat nå (se Ismelding, relaterte artikler). Er det dårligere is enn normalt må en holde ekstra god avstand til de svekkete områdene.
  • Kartene viser altså forholdene før snøsmeltingen. Om våren, når magasinene fylles opp, er så godt som alle reguleringsmagasiner ufarbare.
  • Et område som har et svart dekke over seg er IKKE ferdigbehandlet (temaet 'Ikke vurderte områder'). De fleste magasiner under dette dekket mangler da røde felter. En må ikke da tro at hele vannet er farbart. Det kan være under behandling og ha røde felter. Da er det stor sannsynlighet for feil, for eksempel områder som er tegnet for små eller mangler helt.
  • Områdene på de behandlete regulerte vannene som ikke er karakterisert som særlig svekket av reguleringen har isforhold omtrent som på sammenlignbare uregulerte vann, og varierer gjennom vinteren og fra år til år. Manglende rødskravering betyr altså IKKE at isen er trygg der akkurat NÅ.
  • På noen vann er områdene med svekket is svært små. Pass derfor på å ZOOME godt inn for å få med all informasjonen.
  • Uregulerte vann og elver er IKKE tatt med i vurderingen, bortsett fra når de er påvirket av reguleringen med økt gjennomstrømning.

I iskartet kan du klikke på ikonet i nedre høyre hjørnet for å se den samme viktige informasjonen som er vist her.

Kartene er basert på lokalkjentes erfaring, og det er alltid en mulighet for at noen svekkede områder er oversett. Vi mener likevel at det er viktig å informere om disse farlige områdene som vi kjenner til.

Vær klar over at inntak/utløp (vannvei) ofte er grovt tegnet inn i kartet, og av og til "bommer" de på områdene med svekket is. Stol da mest på at de røde områdene er riktig plassert.

Vi er svært takknemlig for tilbakemelding om feil til aask@nve.no

Kartene er basert på lokalkjentes erfaring, og det er alltid en mulighet for at noen svekkede områder er oversett.

Sort skravering over et område betyr at området ikke er ferdig behandlet.

Kartet viser svekkete områder i en normal midtvintersituasjon. Under islegging og isløsning, samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete områdene være vesentlig større enn angitt på kartet.

Husk at kartene viser de farligste områdene. Isen kan være dårlig også utenfor disse områdene.