Rogaland - Agder

Varslingsområde Rogaland - AgderDet har vært mildt den siste uken som har ført til mye issmelting. Isen i lavlandet under ca 900 moh har smeltet bort. Vannene opp til ca 1100 moh er blitt grå og er stort sett i full oppløsning. Over 1100 moh har isløsningen nylig startet.
Styrken på isen kan variere mye gjennom døgnet om vi har nattefrost og plussgrader på dagen. Økt snøsmelting gir økt vanngjennomstrømning i innsjøer og elver, noe som gjør at isen svekkes fra undersiden der vann strømmer under isen. Legg merke til ferdselsråd for årstiden i tabellen nederst i isvarsel.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 24. mai 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 24. mai til fredag 31. mai

Det har vært mildt den siste uken som har ført til mye issmelting. Isen i lavlandet under ca 900 moh har så og si smeltet bort. Vannene opp til ca 1100 moh er blitt grå og er stort sett i full oppløsning. Over 1100 moh har isløsningen nylig startet. Det er variasjoner fra vann til vann, så vurder farge og hardhet på isen.

Når isen omdannes til våris mørkner den i farge og mister bæreevnen. Prosessen forsinkes betydelig av nattefrost. Det skumle nå er at den kan bære godt på morgenen etter en kald natt, men så plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl. 11. Les mer på Isskolen.

Snøsmeltingen gir økt vannføring som smelter isen nedenifra, så unngå steder der det er strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Elvene i fjellet har åpnet seg mange steder og må krysses med forsiktighet.

Det vil ikke være fullt så mildt fremover som det har vært siste uken. Det kan bli nattefrost, og issmeltingen i fjellet vil bli bremset.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på Regobs. En kan bruke både Regobs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde av isdekningen på en sjø uten istykkelse er god informasjon, særlig nå når isen smelter og vann blir isfrie!

Bilde til isvarselet for Rogaland - Agder
Det åpner seg i nordre del av Litla Tjodanvatnet 896 moh i Forsand.
Fotograf: Kolbjørn Tjessem, Copyright: Kolbjørn Tjessem, 20. mai 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Emma Julseth Barfod

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.