Finnmark

Varslingsområde FinnmarkVi er inne i en kald periode med islegging på små vann ned til havsnivå. I høyden er også mellom store vann under islegging, og i fjellet og på vidda har også de største vannene startet isleggingen. Mange av de minste vannene litt inn fra kysten er farbare, men husk at alle vann har områder hvor isen er svakere på grunn av strøm under isen.

Det er varslet en noe mildere værtype fra helgen av, så isleggingen vil derfor bli redusert. I indre og høyere strøk vil man forsetter ha noe kulde, men temperaturene blir vesentlig nærmere frysepunktet, så isleggingen og istilveksten vil gå svært langsomt.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene torsdag 10. november 2016
 
  Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-200 moh
Høyere
skogsområder
200-400 moh
Lavere
fjellstrøk
400-600 moh
Høyfjell
over
600 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
ingen
vann
Store
vann
ingen
vann
ingen
vann
ingen
vann
ingen
vann

 

Tekstvarsel torsdag 10. november 2016

Vi er inne i en kald periode med islegging på små vann ned til havsnivå. I høyden er også mellom vann under islegging, og i fjellet og på vidda har også de største vannene startet isleggingen. Mange av de minste vannene litt inn fra kysten er farbare, men husk at alle vann har områder hvor isen er svakere på grunn av strøm under isen.

Det er varslet en noe mildere værtype fra helgen av, så isleggingen vil derfor bli redusert. I indre og høyere strøk vil man forsetter ha noe kulde, men temperaturene blir vesentlig nærmere frysepunktet, så isleggingen og istilveksten vil gå svært langsomt.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Husk sikkerhetsutstyr og lær mer om is på isskolen. En foreløpig versjon finner du her: www.nve.no/hydrologi/is-og-vanntemperatur/isskolen/.

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Finnmark
Hele sjøen islagt men bare 5 cm stålis den 4 .november på Storvatnet (Drikkevannet) 89,7 moh i Hammerfest.
Fotograf: Jonny Kristensen, 4. november 2016.

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.