Varslingsområde FinnmarkForrige helg var det veldig mildt, og fravær av nattefrost bidro til snøsmelting og økt vannføring i vassdragene. Isen på Pikevatnet på 16 moh forsvant helt i løpet av helgen som var, og isen på kysten har løsnet fra land. Opp til ca. 400 moh har isen begynt å bli svekket. De siste dagene har det imidlertid blitt kaldere og issmeltingen har stoppet litt opp. Det er variasjoner fra vann til vann, så vurder farge og hardhet på isen.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 24. mai 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-200 moh
Høyere
skogsområder
200-400 moh
Lavere
fjellstrøk
400-600 moh
Høyfjell
over
600 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann
ingen
vann
ingen
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 24. mai til fredag 31. mai

Forrige helg var det veldig mildt, og fravær av nattefrost bidro til snøsmelting og økt vannføring i vassdragene. Isen på Pikevatnet på 16 moh forsvant helt i løpet av helgen som var, og isen på kysten har løsnet fra land. Opp til ca. 400 moh har isen begynt å bli svekket. De siste dagene har det imidlertid blitt kaldere og issmeltingen har stoppet litt opp. Det er variasjoner fra vann til vann, så vurder farge og hardhet på isen.

Når isen omdannes til våris mørkner den i farge og mister bæreevnen. Prosessen forsinkes betydelig av nattefrost. Det skumle nå er at den kan bære godt på morgenen etter en kald natt, men så plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl. 11. Les mer på Isskolen.

Snøsmeltingen gir økt vannføring som smelter isen nedenifra, så unngå steder der det er strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Elvene i innlandet og i fjellet har åpnet seg mange steder og må krysses med forsiktighet.

Det vil holde seg kjølig over helgen, men til uken ser det ut til å bli mildere igjen med mulig fravær av nattefrost så issmeltingen igjen skyter fart. Isen i høyereliggende skogsområder, også på Finnmarksvidda, under ca 500 moh, ventes å bli sakte dårligere i løpet av den kommende uken, mens det vil gå raskt i lavlandet og på kysten når mildværet slår til.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på Regobs. En kan bruke både Regobs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde av isdekningen på en sjø uten istykkelse er god informasjon, særlig nå når isen smelter og vann blir isfrie!

Bilde til isvarselet for Finnmark
Lite vann v/Gednje 290 moh i Berlevåg. Forsatt islagt, men snøen er borte nå.
Webkamera fra https://www.vegvesen.no, 24. mai 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Emma Julseth Barfod

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.